Den Frie Bibel

Salme 19

Overskrift

19:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledt af et verbum der betyder »dirigere«. Salme af David.

Universets vidnesbyrd om og lovprisning af Guds storhed

19:2Himlen fortæller om Guds herlighed,
hvælvingen forkynder hans hænders værk.
19:3Dag lader tale sprudle frem til dag, og nat kundgør viden til nat.
19:4Der er ingen tale og ingen ord uden at deres røst høres.
19:5Deres røst[b]Grundteksten har: qawwām: »deres rettesnor«. Det er vanskeligt at se mening med det, især ud fra parallellen »ord« i næste linje. Man følger derfor oftest Septuaginta og læser qôlām: »deres røst«, jf. citatet i Rom 10,18. når ud over hele jorden
og deres ord til verdens ende.
Han satte et telt for solen på himlen,[c]Grundteksten har: bāhem: »i/på dem«. Det henviser formodentlig til »himlen« der på hebraisk er et flertalsord. Det kan overvejes om pronominerne i v. 4-5 (»deres«) alle henviser til »himlen« (v. 2), og de kunne da oversættes »dens«.
19:6og den går som en brudgom ud af sit kammer,
den glæder sig som en helt over at løbe sin bane.
19:7Fra himlens ene ende er dens udgang,
og dens omløb når den anden ende,
ja, intet er skjult for dens glød.

Lovprisning af lov

19:8 lov er fuldkommen,
den styrker sjælen.[1]Ordret: »den bringer sjælen tilbage«.
vidnesbyrd er pålideligt,
det giver den enfoldige visdom.
19:9 befalinger er rette,
de glæder hjertet.
bud er purt,
det giver øjnene lys.
19:10Frygt for [d]Grundtekstens yirʔāh: »frygt«, synes at bryde rytmen i versene, idet »frygt« næppe kan være synonym for »lov«. Bruddet kan dog være tilsigtet idet menneskets reaktion så skal nævnes. »Frygt« for Gud er i Bibelen ofte et positivt ord der skal udtrykke menneskets erkendelse af Gud som Herren (Sl 25,14; 128,1). Alt andet må mennesket slippe, men gudsfrygten bevarer det i fællesskabet med den evige Gud »til evig tid«. Mange vælger dog (ud fra Sl 119,38) at læse: ʔimrāh: »ord«. er ren,
den består til evig tid,
domme er sandhed,
de er alle retfærdige.
19:11De er mere kostbare end guld,
ja, end lutret guld i mængde,
og sødere end honning
og flydende bikage.

Personlig afslutning og bøn

19:12Også din tjener lader sig advare af dem,
der er stor løn ved at holde dem.
19:13Uforsætlige synder – hvem lægger mærke til dem?
Rens mig for skjulte synder!
19:14Hold også din tjener borte fra hovmodige
så de ikke skal herske over mig.
Da bliver jeg udadlelig
og uden skyld i grov overtrædelse.
19:15Lad min munds ord og mit hjertes tanker være til behag for dit ansigt,
, min klippe og min genløser!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.10.2016