Den Frie Bibel

Salme 64

Overskrift

64:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
Salme af David.

Klage

64:2Gud, hør mig når jeg klager,[1]Ordret: »hør min røst i min klage.« beskyt mit liv mod frygt for fjenden.[2]Ordret: »beskyt mit liv fra fjendefrygt«.
64:3Skjul mig for de ondes fortrolige råd,
for larmen[3]Den præcise betydning af ordet rigšāʰ er usikker og omdiskuteret. Roden rgš betyder formodentlig: »være i urolig, larmende bevægelse«. fra dem som begår synd.
64:4De som har skærpet deres tunge som et sværd,
har spændt deres pil, nemlig et bittert ord,
64:5for i skjul at skyde den uskyldige;
pludselig skyder de ham og frygter ikke.
64:6De fastsætter for sig selv en ond plan,[4]Det hebraiske ord dāvār kan betyde både »ord« (v.4) og »plan«.
de taler[b]Normalt betyder verbet spr i pi’el: »fortælle«. Hvis det er meningen, er det udtryk for overmod at man informerer fjenden. Oftest oversætter man her: »tale om/aftale«. Nogle fortolkere foreslår tekstrettelse til verbet ḥpr: »grave«. »De graver for at skjule fælder«. om at skjule fælder,
de sagde: »Hvem kan se dem?«[5]Undertiden retter oversættere lāmô (»dem«) til lānû: »os«
64:7De udtænker ugerninger:
»Vi er færdige[6]Ofte rettes tamnû (»vi er færdige«) til: tammû: »de er færdige« eller: ṭamᵊnû: »de har skjult«. med[7]»med« står ikke udtrykkeligt i den hebraiske tekst, men må være underforstået i sammenhængen, hvis teksten/oversættelsen i øvrigt er rigtig. en udtænkt plan.«[c]Alle oversættelser af dette vers må tages med forbehold.
Ja, et menneskes inderste og dets hjerte er uudgrundeligt.

Guds retfærdige dom

64:8Men Gud vil skyde[d]Det er omdiskuteret, om verberne i v.8-10 skal oversættes ved fortid eller fremtid. Wayyiqtol skal normalt oversættes ved fortid, men kan også opfattes som profetisk tillidsfuldhed. en pil imod dem,
pludselig[e]Accenterne i den hebraiske tekst lader »pludselig« høre til første halvvers hvor det giver god mening. Men rytmisk passer det bedre til andet halvvers. har de sår.
64:9Og de vil bringe sig selv til fald ved deres tunge,[8]Ordret: »og de vil bringe den til fald over dem selv, deres tunge«.
alle som ser dem, skal ryste på hovedet.[9]Andre oversætter: »skal flygte«. Der er tale om to forskellige verber.
64:10Og alle mennesker skal frygte
og forkynde Guds gerning
og give agt på hans handling.
64:11Den retfærdige skal glæde sig i
og søge tilflugt hos ham,
og alle oprigtige af hjertet skal prise sig lykkelige.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017