Den Frie Bibel

Salme 72

Overskrift

72:1Af Salomo.

Gud give retfærdighed gennem kongen

Gud, giv dine domme[a]Der er tænkt på love, retsforordninger og retsafgørelser. til kongen
og din retfærdighed til kongesønnen.
72:2Må han dømme dit folk med retfærdighed
og dine hjælpeløse med ret.
72:3Må bjergene bære fred for folket
og højene retfærdighed.[1]Ordret: »i retfærdighed« eller: »ved retfærdighed«. En del af de gamle oversættelser har ikke præpositionen, og de fleste går ud fra at den ikke skulle stå her.
72:4Må han skaffe folkets hjælpeløse ret,
frelse den fattiges børn
og knuse undertrykkeren.
72:5De skal frygte dig[b]Meningen må være at et retfærdigt kongedømme fremmer sand gudsfrygt. De fleste oversættere og kommentatorer følger Septuaginta, der i stedet for yîrāˀûxā (»de skal frygte dig«) forudsætter: wᵊyāˀᵃrîx: »og han skal vare/leve«. så længe solen skinner,[2]Ordret: »med solen«.
og foran månen, fra slægt til slægt.[3]Ordret: »slægters slægt«.
72:6Må han komme ned som regn på en nyslået eng,
som regnskyl der væder jorden!
72:7Må en retfærdig[c]Med enkelte håndskrifter og gamle oversættelser retter man ofte ṣaddîq (»en retfærdig«) til: ṣedeq: »retfærdighed« der passer som parallel til »fred« i næste linje. I den overleverede tekst er »en retfærdig« formodentlig modstykke til »undertrykkeren« (v.4). blomstre i hans dage,
og freden være stor, indtil månen ikke er mere!

Gud give kongen herredømme over hele jorden

72:8Ja, han skal herske fra hav til hav,
og fra floden til jordens ender!
72:9Ørkenbeboere[d]Ud fra parallellen i næste linje formoder man oftest at ṣiyyîm (»ørkenbeboere«) er fejlskrivning for: ṣārāʸw: »hans modstandere«. Det er også omdiskuteret om ṣiyyîm faktisk kan betyde »ørkenbeboere«. Andre steder oversættes det »ørkendyr«. skal falde på knæ for hans ansigt,
og hans fjender skal slikke støv.
72:10Konger fra Tarshish og øer[e]Der er formodentlig tænkt på øerne i Middelhavet. skal bringe[f]Ordret: »bringe tilbage«, nemlig som svar på en fordring. gaver!
Sabas og Sebas konger skal overbringe tribut.
72:11Og alle konger skal kaste sig ned for ham;
alle folkeslag[4]Kan også oversættes »hedninger«, men det er der ikke lagt vægt på i sammenhængen. skal tjene ham.

Kongens ansvar for de nødstedte

72:12For han skal redde den fattige som råber om hjælp,
og den elendige som ingen hjælper har.
72:13Han skal forbarme sig over den svage og fattige
og redde de fattiges liv.[5]Ordret: »sjæle«, der ofte er synonym for »liv«.
72:14Fra undertrykkelse og fra vold skal han forløse deres liv,[6]Ordret »sjæl«.
og deres blod skal være dyrebart i hans øjne.

Afsluttende bønner

72:15Må han leve, og man skal give[g]Grundtekstens verbum står i qal yiqtol. De gamle oversættelser har dog oversat det som passiv (hof’al): »blive givet/modtage«. Det følges af mange oversættere: »og modtage af Sabas guld«. ham af Sabas guld
og altid bede for ham,
velsigne[7]Kan også oversættes: »lovprise«. ham hele dagen.
72:16Må der være overflod[h]Ordet pissāʰ forekommer kun her i GT, og der er usikkerhed om betydningen. »Overflod/fylde« er dog sandsynlig. af korn i landet,
på bjerges top skal det bølge,
som Libanon skal dets frugt være,
og de[8]Det må være byens indbyggere. skal blomstre fra byen[i]Ofte rettes wᵊyāṣîṣû mēʕîr (»og de skal blomstre fra byen«) til: yāṣîṣ waʕᵃmîrô: »dens strå skal blomstre«. som jordens græs!
72:17Må hans navn bestå for evigt,
må hans navn vokse, så længe solen lyser,[9]Ordret: »foran solen/for solens ansigt«.
og de skal velsigne sig i ham,
alle folkeslag skal prise ham salig!

Afsluttende lovprisning

72:18Lovet[10]Kan også oversættes: »velsignet«. være Gud, Israels Gud,
han som alene gør undere!
72:19Og lovet[11]Kan også oversættes: »velsignet«. være hans herlige navn[12]Ordret: »hans herligheds navn«. i evighed,
og må hele jorden fyldes[j]Grundtekstens sætningsbygning er unormal. Ofte retter man verbets passive vokalisering yimmālēˀ (»fyldes«) til aktiv vokalisering: yimlāˀ: »fylde«: »hans herlighed skal fylde hele jorden«. med hans herlighed!
Amen, ja, amen!

Efterskrift

72:20Her er Davids, Isajs søns, bønner bragt til ende.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017