Den Frie Bibel

Salme 68

Overskrift

68:1Til korlederen.
Af David. En salme. En sang.

Tillid til Guds sejr og omsorg

68:2Gud vil rejse sig, hans fjender skal spredes,
og de som hader ham, skal flygte for ham.
68:3Som røg blæses bort, vil du blæse bort,
som voks smelter for ild,
skal de ugudelige gå til grunde for Guds ansigt.
68:4Men de retfærdige skal glæde sig, de skal fryde sig
for Guds ansigt
og juble med glæde.
68:5Syng for Gud, lovsyng hans navn,
ban vej for ham som rider frem på stepperne;
HERREN er hans navn,
og fryd jer for hans ansigt.
68:6Faderløses fader og enkers forsvarer
er Gud i sin hellige bolig.
68:7Gud lader ensomme bo i et hjem,
han fører fanger ud til trivsel,
kun genstridige forblev i det tørre område.

Gud frelser sit folk fra ødemarken

68:8Gud, da du drog ud foran dit folk,
da du skred frem gennem ødemarken – Sela°
68:9da skælvede jorden,
og himlen silede af regn foran Gud,
den Eneste fra Sinaj,
foran Gud, Israels Gud.
68:10Rigelig regn lod du strømme ned, Gud,
din arvelod og det udpinte styrkede du.
68:11Din skare bosatte sig der,
du vil i din godhed tage dig af det for den hjælpeløse, Gud.
68:12Herren lader besked lyde:
»De kvinder som bringer glædesbudskab, er en stor hær.
68:13Hærenes konger skal flygte, de skal flygte!
Og husets frue skal fordele bytte.
68:14Vil I ligge mellem kvægfoldene?
Duens vinger er dækket med sølv,
og dens svingfjer med guldets gyldengrønne glans«.
68:15Når den Almægtige spreder konger der,
falder der sne på Salmon.

Guds bjerg

68:16Et gudsbjerg er Bashans bjerg,
et bjerg med tinder er Bashans bjerg.
68:17Hvorfor skuler I bjerge med tinder
til det bjerg som Gud har ønsket som sit sæde?
Ja, HERREN vil bo der for evigt.
68:18Guds stridsvogne er to gange ti tusind,
utallige tusind.
Herren er blandt dem, Sinaj er i helligdommen.
68:19Du steg op til det høje,
du førte fanger med,
du tog imod gaver hos mennesker
og endog hos genstridige
for at trone, HERRE, Gud!

Gud er vor frelse

68:20Lovet være Herren dag efter dag!
Han vil bære os, Gud er vor frelse. Sela
68:21Gud er for os en Gud til frelse,
og for HERREN, Herren, er der udveje fra døden.
68:22Ja, Gud skal knuse sine fjenders hoved,
den behårede isse på den som vandrer omkring i sin skyld.
68:23Herren har sagt: »Jeg vil hente tilbage fra Bashan,
jeg vil hente tilbage fra havets dyb,
68:24så du kan bade din fod i blod,
og dine hundes tunge kan få sin andel blandt fjenderne«.

Festprocessionen ind i Guds tempel

68:25De så dine processioner, Gud,
min Guds procession, min konge i helligdommen.
68:26Foran gik sangere, bagefter strengespillerne,
imellem unge piger som spillede på pauke.
68:27Pris Gud i forsamlinger,
HERREN, Israels kilde!
68:28Dér er Benjamin, ung, deres hersker,
Judas stormænd, deres larmende flok,
Zebulons stormænd, Naftalis stormænd.

Bøn om at Gud vil vise sin magt

68:29Din Gud har befalet din styrke.
Vær stærk, Gud, i det du har gjort for os
68:30fra dit tempel i Jerusalem.
Konger skal bringe dig gave.
68:31Tru dyret i sivene,
tyreflokken, med folkene som kalve,
som underkaster sig med sølvstykker.
Han adspredte folkene, som har lyst til kampe.
68:32De kommer med bronzevarer fra Egypten,
Kush skal lade sine hænder ile til Gud.

Lovprisning af den vældige, Israels Gud

68:33I jordens kongeriger, syng for Gud,
lovsyng Herren. Sela
68:34For han som rider på ældgamle himles himle,
se, han løfter sin røst, en mægtig røst.
68:35Giv Gud ære,
hans højhed er over Israel
og hans magt i skyerne.
68:36Frygtindgydende er du, Gud, fra dine helligdomme,
Israels Gud, han giver folket magt og styrke.
Lovet være Gud!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017