Den Frie Bibel

Salme 26

Overskrift

26:1Af David.

Bøn om hjælp

Skaf mig ret,[1]Kan også oversættes: »Døm mig« i betydningen: »Bedøm mig« parallelt med vers 2. ,
for jeg har vandret i min uskyld,
og på har jeg stolet,
jeg skal ikke vakle.[2]Kan også oversættes: »uden at vakle«.
26:2Prøv mig, , og test mig,
ransag[3]Ordret: »prøv ved at smelte « (som metalsmelteren). mine nyrer og mit hjerte.

David søger ikke venskab med onde

26:3For din nåde[4]Tidligere oversat »miskundhed«. har jeg for mine øjne,
og jeg har vandret i din sandhed.
26:4Jeg har ikke siddet hos løgnagtige mænd,
og jeg vil ikke komme hos lumske.
26:5Jeg har hadet ugerningsmænds forsamling,
og hos ugudelige vil jeg ikke sidde.

David længes kun efter at være Gud nær

26:6Jeg vil vaske mine hænder i uskyld,
og jeg vil gå omkring dit alter, ,
26:7for at lade taksigelses røst lyde,[a]Konsonantteksten forudsætter nok qal inf. lišmoₐʕ: »høre« (»for at høre lyden af …«), men masoreterne har foreslået vokalisering som (forkortet) hif’il inf.: lašmiₐʕ (som oversættelsen her).
og for at fortælle om alle dine undere.
26:8, jeg elsker dit hus’ bo
og stedet for din herligheds bolig.

Ny bøn om hjælp

26:9Riv ikke min sjæl bort med syndere,
eller mit liv med blodtørstige folk
26:10i hvis hænder der er skændsel,
og hvis højre hånd er fuld af bestikkelse.
26:11Men jeg vil vandre i min uskyld,
forløs mig og vær mig nådig!

Vished om Guds hjælp

26:12Min fod har stået på fast grund,
i forsamlinger vil jeg prise .

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016