Den Frie Bibel

Salme 56

Overskrift

56:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Al-jonat-elem-rehokim.[1]Formodentlig et musikudtryk (evt. en melodiangivelse) af ukendt betydning. Ordret evt.: »Efter stumhedens due, de fjerne/blandt de fjerne«.
Af David. Miktam.[2]Betydningen ukendt, evt. »klenodie, gyldent smykke« (af ketem: »guld«), eller »uudslettelig« af kātam: »indpræge (på en stele)«. I så fald skal denne og de øvrige salmer med denne overskrift (Sl 16; 57-60) fastholde en alvorlig situation i folkets erindring.
Dengang filistrene i Gat greb ham.

Klagende bøn

56:2Vær mig nådig, Gud, for et menneske[3]»menneske« kan her evt. være ment kollektivt: »mennesker«. efterstræber mig,
dagen lang trænger en stridsmand sig ind på mig.
56:3Mine fjender efterstræber mig hele dagen,
for mange fører krig imod mig i hovmod.[4]mārôm betyder »det høje/ophøjede«, men oversættes her ofte »i hovmod«. Andre tager det som indledning til v. 4: »du Højeste!«.

Erklæring af tillid

56:4På en dag, hvor jeg gribes af frygt, stoler jeg på dig.
56:5Ved Guds hjælp vil jeg prise hans ord.
Jeg har stolet på Gud, jeg skal ikke frygte;
hvad kan kød[b]Her brugt som betegnelse for et svagt, dødeligt menneske. gøre mig?

Ny klage

56:6Hele dagen krænker de mine ord,
alle deres tanker er rettet imod mig til ondt.
56:7De angriber, de lurer,
de vogter på mine hæle,[c]Udtrykket har dobbelt brod: Dels vogter fjenderne på salmistens skridt, og dels lurer de som slanger der hugger i hælen.
ligesom de har tragtet efter min sjæl.[5]Formodentlig i betydningen: »mit liv«.
56:8Skal de undslippe trods deres ondskab?
Stød folkene ned i vrede, Gud!

Vished om hjælp og omsorg

56:9Du har optegnet min elendighed,[d]Andre oversætter: »landflygtighed«. Ordet nōd optræder i GT kun her og i stednavnet »Nod« (1 Mos 4,16) som stedet her spiller på.
anbring[e]Accenten på første stavelse i śîmāʰ angiver at ordet er imperativ. Hvis den flyttes til anden stavelse, er det part.fem.: »min tåre er anbragt …«. min tåre i din lædersæk;
står det ikke i din bog?
56:10Da skal mine fjender vige tilbage
på den dag da jeg råber.
Dette ved jeg: at Gud er for mig.
56:11Ved Guds hjælp vil jeg prise et ord;
ved hjælp vil jeg prise et ord.[f]Meningen er omdiskuteret. Mange oversættere går ud fra at: dāvār (»et ord«) skal læses som: dᵊvārô: »›hans ord«, hvor »ord« er forstået som et nådesord. Andre oversætter lidt friere: »På Gud, hvis ord jeg vil prise, / på , hvis ord jeg vil prise, / på Gud har jeg stolet, jeg skal ikke frygte. / Hvad kan et menneske gøre mig?«
56:12Jeg har stolet på Gud, jeg skal ikke frygte.
Hvad kan et menneske gøre mig?

Tak

56:13På mig, Gud, hviler de løfter jeg har givet dig,
jeg vil indfri med takofre.
56:14For du befriede min sjæl fra døden,
ja[6]Ordret: »mon ikke mine fødder fra fald?«, mine fødder fra fald,
så jeg kan vandre for Guds ansigt
i livets[7]Kan også oversættes: »de levendes lys«. lys.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017