Den Frie Bibel

Salme 56

Overskrift

56:1Til korlederen. Al-jonat-elem-rehokim.
Af David. Miktam.
Dengang filistrene i Gat greb ham.

Klagende bøn

56:2Vær mig nådig, Gud, for et menneske efterstræber mig,
dagen lang trænger en stridsmand sig ind på mig.
56:3Mine fjender efterstræber mig hele dagen,
for mange fører krig imod mig i hovmod.

Erklæring af tillid

56:4På en dag, hvor jeg gribes af frygt, stoler jeg på dig.
56:5Ved Guds hjælp vil jeg prise hans ord.
Jeg har stolet på Gud, jeg skal ikke frygte;
hvad kan kød gøre mig?

Ny klage

56:6Hele dagen krænker de mine ord,
alle deres tanker er rettet imod mig til ondt.
56:7De angriber, de lurer,
de vogter på mine hæle,
ligesom de har tragtet efter min sjæl.
56:8Skal de undslippe trods deres ondskab?
Stød folkene ned i vrede, Gud!

Vished om hjælp og omsorg

56:9Du har optegnet min elendighed,
anbring min tåre i din lædersæk;
står det ikke i din bog?
56:10Da skal mine fjender vige tilbage
på den dag da jeg råber.
Dette ved jeg: at Gud er for mig.
56:11Ved Guds hjælp vil jeg prise et ord;
ved HERRENS hjælp vil jeg prise et ord.
56:12Jeg har stolet på Gud, jeg skal ikke frygte.
Hvad kan et menneske gøre mig?

Tak

56:13På mig, Gud, hviler de løfter jeg har givet dig,
jeg vil indfri med takofre.
56:14For du befriede min sjæl fra døden,
ja, mine fødder fra fald,
så jeg kan vandre for Guds ansigt
i livets lys.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017