Den Frie Bibel

Salme 122

Overskrift

122:1Valfartssang. Af David.

I Jerusalems porte

Jeg glædede mig over dem som sagde til mig:
»Vi vil gå til HERRENS hus.«
122:2Vore fødder har stået
i dine porte, Jerusalem!

Lovprisning af Jerusalem

122:3Jerusalem, som er bygget
som en by der er stærkt sammenføjet,
122:4hvortil stammerne drog op,
HERRENS stammer.
Det er en vedtægt for Israel,
takkende at prise HERRENS navn.
122:5Der stod dommersæder,
troner til Davids hus.

Bøn for Jerusalem

122:6Bed om Jerusalems fred:
»Må de som elsker dig, leve trygt.
122:7Må der være fred på din ringmur,
tryghed i dine paladser!«
122:8For mine brødres og mine venners skyld
vil jeg sige: »Fred være i dig!«
122:9For HERRENS, vor Guds, hus’ skyld
vil jeg søge dit bedste.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017