Den Frie Bibel

Salme 122

Overskrift

122:1Valfartssang.[a]Se note til Sl 120,1. Af David.

I Jerusalems porte

Jeg glædede mig over dem som sagde til mig:
»Vi vil gå til hus.«
122:2Vore fødder har stået[b]Oversættelsen af verberne er omdiskuteret. Det drejer sig om participiet: ʕōmᵊdôt (ordret: »stående«) og hjælpeverbet i qatal: hāyû (ordret: »var«). Participiet er formodentlig her udtryk for varighed. Det naturligste er at oversætte ved fortid, men mange nyere oversættere vælger at oversætte ved nutid: »Nu står vore fødder«.
i dine porte, Jerusalem!

Lovprisning af Jerusalem

122:3Jerusalem, som er bygget
som en by der er stærkt sammenføjet,[c]Ordret: »som en by der er sammenføjet for sig sammen«. Meningen er formodentlig at den er kompakt og uindtagelig. Septuaginta har i stedet for: šeḥubbᵊrāʰ-llāh (»der er sammenføjet for sig«) læst: šeḥevrāh: »(som en by) hvor dens menighed (samles)«. Denne læsemåde følges af nogle oversættere.
122:4hvortil stammerne drog op,
[1]Guds navn står her i kortformen: yāh. Kortformen findes en del steder i poetiske tekster og hører fast til udtrykket: halᵊlû-yāh. stammer.
Det er en vedtægt[d]Ordet: ʕēdût må i en del sammenhænge oversættes: »vidnesbyrd«, men her angiver det formodentlig en højtidelig givet og modtaget forordning. for Israel,
takkende at prise navn.
122:5Der stod dommersæder,[2]Ordret: »sæder til dom/retssag«
troner[3]Ordret: »sæder«, det er samme ord som i foregående linje. til Davids hus.

Bøn for Jerusalem

122:6Bed om Jerusalems fred:
»Må de som elsker dig, leve trygt.
122:7Må der være fred på din ringmur,
tryghed i dine paladser!«[4]Det hebraiske ord, der står her (ʔarmôn), bruges om store, sikre boliger, hvorfor det undertiden oversættes: »borge«.
122:8For mine brødres og mine venners skyld
vil jeg sige: »Fred være i dig!«
122:9For , vor Guds, hus’ skyld
vil jeg søge dit bedste.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017