Den Frie Bibel

Salme 143

Overskrift

143:1Salme af David.

, hør!

, hør min bøn,
lyt nøje til min tryglen,
svar[1]Kan også oversættes: »bønhør«. mig i din trofasthed, i din retfærdighed,
143:2og før ikke sag mod din tjener,
for ingen som lever, er retfærdig over for dig.

Klage

143:3For en fjende har forfulgt mig,[2]Ordret: »min sjæl«.
han har knust mit liv til jorden,
han har gjort at jeg må sidde i mørke
som dem der er evigt døde.[3]Andre oversætter: »dem der for længst er døde«.
143:4Min ånd er faldet i afmagt i mig,
mit hjerte er forfærdet i mit indre.

Erklæring af tillid

143:5[a]Verberne i dette og næste vers står i qatal, der oftest angiver fortid, men her må de opfattes som deklarative. Jeg husker fortids dage,
jeg grunder på al din gerning,
jeg tænker over dine hænders værk.
143:6Jeg har bredt mine hænder ud mod dig,
min sjæl er som udtørret land for dig.[4]Det er underforstået at sjælen tørster efter Gud. Sela.[b]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Bøn

143:7Skynd dig, svar[5]Kan også oversættes: »bønhør«. mig, ,
min ånd er tæret bort,
skjul ikke dit ansigt for mig
så jeg bliver som dem der går ned i graven.
143:8Forkynd mig om morgenen din nåde,[6]Tidligere oversat: »miskundhed«, nu ofte: »godhed«.
for jeg har stolet på dig.
Lad mig kende den vej, jeg skal gå,
for jeg har løftet min sjæl til dig.
143:9Red mig fra mine fjender, ,
hos dig har jeg søgt skjul.
143:10Lær mig at gøre din vilje,
for du er min Gud,
din Ånd er god,
før mig på jævnt land![c]Kan også oversættes: »lad den føre mig …«. Mange oversættere flytter masoreternes skillende accent, så tanḥēnî (»før mig/lad den føre mig«) knyttes til foregående linje, der så oversættes: »lad din gode Ånd føre mig«. En del håndskrifter har: ʔôraḥ: »sti« i stedet for: ʔereṣ (»land«).
143:11For dit navns skyld, , giv mig liv,
bring i din retfærdighed min sjæl ud af trængsel.
143:12Udslet i din godhed[7]Kan også oversættes: »nåde, miskundhed«. mine fjender,
og lad alle dem som bekriger min sjæl, gå til grunde,
for jeg er din tjener.

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.04.2017