Den Frie Bibel

Salme 143

Overskrift

143:1Salme af David.

HERRE, hør!

HERRE, hør min bøn,
lyt nøje til min tryglen,
svar mig i din trofasthed, i din retfærdighed,
143:2og før ikke sag mod din tjener,
for ingen som lever, er retfærdig over for dig.

Klage

143:3For en fjende har forfulgt mig,
han har knust mit liv til jorden,
han har gjort at jeg må sidde i mørke
som dem der er evigt døde.
143:4Min ånd er faldet i afmagt i mig,
mit hjerte er forfærdet i mit indre.

Erklæring af tillid

143:5 Jeg husker fortids dage,
jeg grunder på al din gerning,
jeg tænker over dine hænders værk.
143:6Jeg har bredt mine hænder ud mod dig,
min sjæl er som udtørret land for dig. Sela°

Bøn

143:7Skynd dig, svar mig, HERRE,
min ånd er tæret bort,
skjul ikke dit ansigt for mig
så jeg bliver som dem der går ned i graven.
143:8Forkynd mig om morgenen din nåde°,
for jeg har stolet på dig.
Lad mig kende den vej, jeg skal gå,
for jeg har løftet min sjæl til dig.
143:9Red mig fra mine fjender, HERRE,
hos dig har jeg søgt skjul.
143:10Lær mig at gøre din vilje,
for du er min Gud,
din Ånd er god,
før mig på jævnt land!
143:11For dit navns skyld, HERRE, giv mig liv,
bring i din retfærdighed min sjæl ud af trængsel.
143:12Udslet i din nåde° mine fjender,
og lad alle dem som bekriger min sjæl, gå til grunde,
for jeg er din tjener.

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 23.03.2021