Den Frie Bibel

Salme 48

Overskrift

48:1En sang.
Salme af Koras sønner.

Den hellige bys herlighed

48:2Stor er og meget værdig til at blive lovprist
i vor Guds by,
hans hellige bjerg.[1]Mange oversættere vælger at lade »hans hellige bjerg« være indledning til v. 3.
48:3Det hæver sig smukt,[2]Ordret: »smuk af hævning«.
til fryd for hele jorden,[3]Ordret: »hele jordens fryd«.
Zions bjerg i det yderste nord,
en stor konges stad.
48:4Gud i dens paladser[4]Grundtekstens ord kan i enkelte sammenhænge forstås som: »citadel«.
har givet sig til kende som en borg.

Gud har bevaret byen

48:5For se, kongerne havde samlet sig,
de rykkede frem sammen.
48:6De så, straks blev de målløse,
de blev forfærdede, de flygtede i angst.
48:7Bæven greb dem der,
veer som hos en fødende.
48:8Med en østenstorm
smadrer du Tarshish-skibe.[5]Det er store, stolte handelsskibe.

Juda rige priser sin Gud

48:9Som vi havde hørt,
således så vi det
i hærskarers[6]Tidligere uoversat: » Zebaoth«. by,
i vor Guds by;
Gud befæster den til evig tid. Sela[a]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
48:10Vi har tænkt, Gud, på din nåde
inde i dit tempel.
48:11Som dit navn er, Gud,
sådan er din pris
ud over jordens ender.
Din højre hånd er fuld af retfærdighed.
48:12Zions bjerg skal glæde sig,
Judas døtre skal juble
på grund af dine domme.

Menigheden drager ind i templet for at tilbede

48:13Gå omkring Zion, gå rundt om den,[b]»Zion« er fem., der kunne oversættes både her og i de næste linjer: »hende, hendes«.
tæl dens tårne!
48:14Ret jeres hjerte[7]Dvs.: opmærksomhed. til dens ringmur,
gå gennem[c]Betydningen af ordet: passᵊgû er meget usikker. Blandt forslagene er især: »betragt, betænk«. dens paladser,[8]Grundtekstens ord kan i enkelte sammenhænge forstås som: »citadel«.
så I kan fortælle for en senere slægt
48:15at denne er Gud,
vor Gud, evigt og altid.
Han skal føre os
ud over død.[d]Linjen lades ofte uoversat: ʕal-mût. Det begrundes med, at det passer dårligt i sammenhængen. Man foreslår at det kan være en musikalsk anvisning af ukendt betydning. Oversættelsen »ud over død/trods død« giver dog god mening i sammenhængen.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.06.2018