Den Frie Bibel

Salme 48

Overskrift

48:1En sang.
Salme af Koras sønner.

Den hellige bys herlighed

48:2Stor er HERREN og meget værdig til at blive lovprist
i vor Guds by,
hans hellige bjerg.
48:3Det hæver sig smukt,
til fryd for hele jorden,
Zions bjerg i det yderste nord,
en stor konges stad.
48:4Gud i dens paladser
har givet sig til kende som en borg.

Gud har bevaret byen

48:5For se, kongerne havde samlet sig,
de rykkede frem sammen.
48:6De så, straks blev de målløse,
de blev forfærdede, de flygtede i angst.
48:7Bæven greb dem der,
veer som hos en fødende.
48:8Med en østenstorm
smadrer du Tarshish-skibe.

Juda rige priser sin Gud

48:9Som vi havde hørt,
således så vi det
i hærskarers HERRES by,
i vor Guds by;
Gud befæster den til evig tid. Sela°
48:10Vi har tænkt, Gud, på din nåde
inde i dit tempel.
48:11Som dit navn er, Gud,
sådan er din pris
ud over jordens ender.
Din højre hånd er fuld af retfærdighed.
48:12Zions bjerg skal glæde sig,
Judas døtre skal juble
på grund af dine domme.

Menigheden drager ind i templet for at tilbede

48:13Gå omkring Zion, gå rundt om den,
tæl dens tårne!
48:14Ret jeres hjerte til dens ringmur,
gå gennem dens paladser,
så I kan fortælle for en senere slægt
48:15at denne er Gud,
vor Gud, evigt og altid.
Han skal føre os
ud over død.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.06.2018