Den Frie Bibel

Salme 29

Overskrift

29:1Salme af David.

Ære være Gud!

Giv , I Guds sønner,[a]Der er formodentlig tænkt på engle, der udgør det himmelske hof. Ofte formuleret: »gudssønner«.
giv ære og styrke![b]Ordet ʕōz kan også oversættes »lovprisning / hæder«. I sammenhængen er det dog vigtigt at understrege Guds magt.
29:2Giv hans navns ære,
kast jer ned for i hellig klædning.[c]Grundtekstens hᵃdārāh er omdiskuteret. Det er blevet oversat »smykke, skrud, åbenbaring, tilsynekomst, majestæt«.

Åbenbaringen af magt og herlighed

29:3Herrens røst er over vandene.
Ærens Gud får det til at tordne,
er over de vældige vande.
29:4 røst er med kraft,
røst er med herlighed.
29:5 røst splintrer cedertræer,
og smadrer Libanons cedre.
29:6Og han får dem til at springe som en kalv,[d]Af hensyn til parallelismen slettes ofte bogstavet m (»dem«) i yarqîdēm (»og får dem til at springe«), og den skillende accent flyttes hen under »Libanon«, så sætningen lyder: »Og han får Libanon til at springe som en kalv«.
Libanon og Sirjon[1]Dvs. Hermon. som vildoksers kalv.
29:7 røst slår ned med ildsluer.
29:8 røst får ørken til at skælve,
får Kadesh’ ørken til at skælve.
29:9 røst får hinder til at føde
og afbarker skove.

Afsluttende lovprisning

Men i hans tempel siger de alle: »Ære!«
29:10 har taget sæde over vandfloden,
og troner som konge i evighed.
29:11 skal give sit folk styrke,
skal velsigne sit folk med fred.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016