Den Frie Bibel

Salme 29

Overskrift

29:1Salme af David.

Ære være Gud!

Giv HERREN, I Guds sønner,
giv HERREN ære og styrke!
29:2Giv HERREN hans navns ære,
kast jer ned for HERREN i hellig klædning.

Åbenbaringen af HERRENS magt og herlighed

29:3Herrens røst er over vandene.
Ærens Gud får det til at tordne,
HERREN er over de vældige vande.
29:4HERRENS røst er med kraft,
HERRENS røst er med herlighed.
29:5HERRENS røst splintrer cedertræer,
og HERREN smadrer Libanons cedre.
29:6Og han får dem til at springe som en kalv,
Libanon og Sirjon som vildoksers kalv.
29:7HERRENS røst slår ned med ildsluer.
29:8HERRENS røst får ørken til at skælve,
HERREN får Kadesh’ ørken til at skælve.
29:9HERRENS røst får hinder til at føde
og afbarker skove.

Afsluttende lovprisning

Men i hans tempel siger de alle: »Ære!«
29:10HERREN har taget sæde over vandfloden,
og HERREN troner som konge i evighed.
29:11HERREN skal give sit folk styrke,
HERREN skal velsigne sit folk med fred.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016