Den Frie Bibel

Salme 105

Opfordring til lovsang

105:1Tak HERREN, udråb hans navn,
kundgør hans gerninger blandt folkene!
105:2Syng for ham, spil og syng lovsang for ham,
tal om alle hans undere!
105:3Ros jer af hans hellige navn,
deres hjerte som søger HERREN, skal glæde sig!
105:4Spørg efter HERREN og hans magt,
søg altid hans ansigt!
105:5Husk hans undere som han har udført,
hans tegn og hans munds domme.
105:6I efterkommere af Abraham, hans tjener,
I hans udvalgte sønner af Jakob!

Guds pagt og løfte

105:7Han er HERREN, vor Gud,
hans domme gælder over hele jorden.
105:8Han husker evigt sin pagt,
det ord som han har forordnet til tusind slægtled,
105:9som han har indgået med Abraham,
og sin ed til Isak.
105:10Han stadfæstede den for Jakob som bestemmelse,
for Israel som en evig pagt,
105:11idet han sagde:
»Dig vil jeg give Kana’ans land,
jeres arvelod.«

Fra Kana’an til Egypten

105:12Da de var ringe i antal,
kun få, og de boede i det som gæster,
105:13og de vandrede omkring fra folk til folk,
fra et rige til et andet folkefærd,
105:14da tillod han intet menneske at undertrykke dem
og formanede konger for deres skyld:
105:15»Rør ikke mine salvede,
og gør ikke mine profeter noget ondt!«
105:16Da han kaldte hungersnød over landet,
sønderbrød enhver brødstav,
105:17sendte han en mand forud for dem,
Josef blev solgt som træl.
105:18De tvang hans fødder i fodlænke,
jern gennemtrængte hans sjæl
105:19indtil den tid da hans ord indtraf,
HERRENS tale havde lutret ham.
105:20Kongen sendte bud og satte ham fri,
folkeslags hersker løslod ham.
105:21Han satte ham til herre over sit hus
og til hersker over al sin ejendom
105:22så han kunne vejlede hans fyrster efter sin vilje
og give hans ældste visdom.

I Egypten

105:23Så kom Israel til Egypten,
og Jakob boede som gæst i Kams land.
105:24Da han gjorde sit folk meget frugtbart
og talrigere end dets fjender,
105:25vendte han deres hjerte til at hade hans folk
og handle lumskt imod hans tjenere.
105:26Han sendte Moses, sin tjener,
Aron, som han havde udvalgt.
105:27Blandt dem proklamerede de hans tegn
og hans undere i Kams land.
105:28Han sendte mørke, så det blev mørkt,
og de trodsede ikke hans ord.
105:29Han forvandlede deres vande til blod
og dræbte deres fisk.
105:30Deres land vrimlede af frøer,
ind i deres kongers kamre.
105:31Han talte, så kom der fluer,
myg i hele deres landområde.
105:32Han gav dem hagl som deres regnbyger,
flammende ild over deres land.
105:33Han slog deres vinstokke og deres figentræer ned
og knuste træerne i deres landområde.
105:34Han talte, så kom der græshopper
og græshoppelarver uden tal.
105:35De åd alle planter i deres land,
de åd frugten på deres mark.
105:36Han dræbte hver førstefødte i deres land,
førstegrøden af al deres manddomskraft.

Fra Egypten til Kana’an

105:37Så førte han dem ud med sølv og guld,
og ingen i hans stammer snublede.
105:38Egypten glædede sig, da de drog ud,
for frygt for dem var faldet over dem.
105:39Han bredte en sky ud som et dækken
og ild til at oplyse natten.
105:40De spurgte, og han bragte vagtler
og mættede dem med himmelbrød.
105:41Han åbnede en klippe, og der flød vand,
det løb i de tørre områder som en strøm.

Gud husker sit hellige løfte

105:42For han huskede sit hellige ord
til sin tjener Abraham.
105:43Han førte sit folk ud i glæde,
under jubel sine udvalgte.
105:44Han gav dem folks lande,
de tog folkeslags udbytte i besiddelse,
105:45med det formål at de skulle holde hans bestemmelser
og overholde hans love.°
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017