Den Frie Bibel

Salme 110

Overskrift

110:1Af David. Salme.

Guds salvedes kongelige og præstelige værdighed

udsagn[a]Det hebraiske nᵊʔum betegner i GT åbenbaringsord fra Gud (undtagen Sl 36,2). Det oversættes lidt forskelligt, f.eks.: »orakel« eller »kendelse«. til min herre:
»Sæt dig ved min højre hånd,
indtil jeg lægger dine fjender
som en skammel for dine fødder!«
110:2Din magts scepter skal række ud fra Zion,
hersk midt blandt dine fjender!
110:3Dit folk møder villigt frem[1]Ordret: »dit folk er lutter villighed« på din vældes dag.[b]bᵊyôm ḥêlexā oversættes ofte: »på din kampdag«, men ḥayil betyder »magt/vælde/hær«. Der er formodentlig tænkt på en mønstringsdag eller parade.
I hellig prydelse – fra morgenrødens moderskød
kommer[2]Den masoretiske tekst har ikke noget verbum her; det må underforstås. Rimeligst i sammenhængen er: »kommer«, men en anden mulighed er: »tilhører«. dit unge mandskabs dug til dig.[c]Verset er blevet kaldt det dunkleste vers i Salmernes Bog, især de to sidste linjer er omdiskuterede. Mange oversættere vælger at følge Septuaginta, der her kan oversættes: »På hellige bjerge har jeg født dig / som dug af morgenrødens moderskød«. Det kræver følgende ændringer af den hebraiske tekst: bᵊhadrê (»i prydelse«) til: bᵊharᵊrê (»på bjerge«), yalduteʸxā (»dit unge mandskab«) til: yᵊlidᵊtîxā (»jeg har født dig«).
110:4 har svoret, og han angrer ikke:
»Du er præst for evigt
på Melkisedeks vis.«

Guds salvede skal overvinde sine fjender

110:5Herren er ved din højre side,
han knuser[d]Qatal, der oftest skal oversættes ved fortid, angiver her og i v.6 vished om det der vil ske. konger på sin vredes dag.
110:6Han vil dømme blandt folkene,[3]Kan også oversættes: »hedningerne«.
han fylder op med lig,
han knuser hoveder[4]Kan også oversættes: »overhoveder/ledere«. Grundteksten har singularis (»et hoved«), men ordet skal formodentlig opfattes kollektivt. over den vide jord.
110:7Af bækken ved vejen vil han drikke,
derfor kan han løfte hovedet højt.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017