Den Frie Bibel

Salme 86

Overskrift

86:1En bøn af David.

Klage

Bøj dit øre, HERRE, svar mig,
for jeg er hjælpeløs og elendig.
86:2Bevar mit liv,
for jeg er from,
frels din tjener, du min Gud,
frels ham som stoler på dig.
86:3Vær mig nådig, Herre,
for til dig råber jeg hele dagen.
86:4Glæd din tjeners sjæl,
for til dig, Herre, løfter jeg min sjæl.
86:5For du, Herre, er god og tilgivende
og rig på nåde mod alle som påkalder dig.
86:6Lyt, HERRE, til min bøn
og giv agt på min tryglende røst.
86:7På min nøds dag vil jeg råbe til dig,
for du vil svare mig.

Lovprisning

86:8Der er ingen som du blandt guder, Herre,
og der er ingen gerninger som dine.
86:9Alle folkeslag, som du har skabt, skal komme,
og de skal tilbede for dit ansigt, Herre,
og de skal ære dit navn.
86:10For du er stor, og du gør undere,
du alene er Gud.

Bøn om vejledning

86:11Lær mig, HERRE, din vej,
så jeg kan vandre i din sandhed,
saml mit hjerte om dette ene: at frygte dit navn.

Taksigelse

86:12Jeg vil takke dig, Herre min Gud, af hele mit hjerte,
og jeg vil ære dit navn til evig tid.
86:13For din nåde° er stor over mig,
og du har reddet min sjæl fra det dybe dødsrige.

Klage

86:14Gud, overmodige har rejst sig imod mig,
og en flok voldsmænd stræbte efter mit liv,
og dig har de ikke for øje.
86:15Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud,
sen til vrede og rig på nåde og sandhed.
86:16Vend dig til mig og vær mig nådig,
giv din styrke til din tjener,
og frels din trælkvindes søn!
86:17Giv mig et tegn på noget godt,
så de, som hader mig, må se det og ydmyges.
For du, HERRE, har hjulpet mig og trøstet mig.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017