Den Frie Bibel

Salme 86

Overskrift

86:1En bøn af David.

Klage

Bøj dit øre, , svar mig,
for jeg er hjælpeløs og elendig.
86:2Bevar mit liv,[1]Ordret: »sjæl«.
for jeg er from,
frels din tjener, du min Gud,
frels[a]Ordet »frels« står i grundteksten ikke i denne linje, men er underforstået fra forrige linje. Nogle fortolkere foreslår dog at flytte ordene »du min Gud« til begyndelsen af v.3. ham som stoler på dig.
86:3Vær mig nådig, Herre,
for til dig råber jeg hele dagen.
86:4Glæd din tjeners sjæl,
for til dig, Herre, løfter jeg min sjæl.
86:5For du, Herre, er god og tilgivende
og rig på nåde mod alle som påkalder dig.
86:6Lyt, , til min bøn
og giv agt på min tryglende røst.[2]Ordret: »min røsts tryglen«.
86:7På min nøds dag vil jeg råbe til dig,
for du vil svare mig.

Lovprisning

86:8Der er ingen som du blandt guder, Herre,
og der er ingen gerninger som dine.
86:9Alle folkeslag, som du har skabt, skal komme,
og de skal tilbede for dit ansigt, Herre,
og de skal ære dit navn.
86:10For du er stor, og du gør undere,
du alene er Gud.

Bøn om vejledning

86:11Lær mig, , din vej,
så jeg kan vandre i din sandhed,
saml mit hjerte om dette ene: at frygte dit navn.

Taksigelse

86:12Jeg vil takke dig, Herre min Gud, af hele mit hjerte,
og jeg vil ære dit navn til evig tid.
86:13For din nåde[3]Tidligere oversat: »miskundhed«. er stor over mig,
og du har reddet min sjæl fra det dybe dødsrige.[4]På hebraisk: šᵊʔôl. Det er ofte tænkt som liggende under jorden som opholdssted for de døde, men først og fremmest er det himlens modsætning.

Klage

86:14Gud, overmodige[5]Ordet har også klang af »gudløse«. har rejst sig imod mig,
og en flok voldsmænd stræbte efter mit liv,[6]Ordret: »sjæl«.
og dig har de ikke for øje.[7]Ordret: »og har ikke stillet dig foran sig«.
86:15Men du, Herre, er en barmhjertig og nådig Gud,
sen til vrede og rig på nåde og sandhed.
86:16Vend dig til mig og vær mig nådig,
giv din styrke til din tjener,
og frels din trælkvindes søn!
86:17Giv mig et tegn på noget godt,
så de, som hader mig, må se det og ydmyges.
For du, , har hjulpet mig og trøstet mig.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017