Den Frie Bibel

Salme 59

Overskrift

59:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Al-tashket.[1]Formodentlig en melodiangivelse, betydningen er ukendt. Ordret: »fordærv ikke/ødelæg ikke«. Det kan være begyndelsesordene i en – nu ukendt – salme.
Af David. Miktam.[2]Betydningen ukendt, evt. »klenodie, gyldent smykke« (af ketem: »guld«), eller »uudslettelig« af kātam: »indpræge (på en stele)«. I så fald skal denne og de øvrige salmer med denne overskrift (Sl 16; 56-58; 60) fastholde en alvorlig situation i folkets erindring.
Dengang Saul sendte folk, og de overvågede huset for at dræbe ham.

Bøn om frelse fra fjender

59:2Red mig fra mine fjender, min Gud!
Beskyt mig mod dem som rejser sig imod mig.
59:3Red mig fra dem som begår synd,
og frels mig fra mordere![3]Ordret: »blodets mænd«.
59:4For se, de har lagt baghold for min sjæl,[4]I betydningen »mig« eller evt. »mit liv«.
stærke angriber mig,
uden min overtrædelse og uden min synd, !
59:5Uden at der foreligger skyld, stormer de frem og stiller sig op.
Vågn op for at møde mig og se!
59:6Ja, du, Gud, Sebaot,[b]Oversættes normalt »hærskarer« i sammensætningen »Hærskarers Herre«. Men her står det markeret som selvstændigt navn for Gud. Israels Gud,
vågn op for at hjemsøge alle folkeslagene![5]Kan også oversættes: »hedningerne«.
Vis ingen nåde mod alle de troløse udøvere af synd! Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
59:7De kommer tilbage om aftenen,
de hyler som hunde
og gennemstrejfer byen.
59:8Se, de fråder i deres mund,
der er sværd på deres læber,
for hvem skulle høre det?[6]Ordret blot: »for hvem hører«. Det er enten ment som citat i modstandernes mund, eller som: »hvem kan holde ud at høre på det?«.

Tillidserklæring til Gud

59:9Men du, Herre! du ler ad dem, du spotter alle folkeslag.[7]Kan også oversættes: »hedninger«, men det er næppe der, vægten ligger her.
59:10Hvad hans styrke angår,[8]Ordret blot: »hans styrke«. Enten må der være tænkt på fjenden, og man må da underforstå »over for« eller »angående« eller lign., eller også må man rette (det er det almindeligste valg) ʕuzzô (»hans styrke«) til ʕuzzî: »min styrke« som tiltale til Gud: »Min styrke, jeg vil …«. vil jeg give agt på dig,
for Gud er min fæstning.
59:11Min[9]Konsonantteksten ordret: »Min Gud skal komme mig i møde (med) sin nåde«. Men med støtte bl.a. i masoreternes vokalisering, Septuaginta og sammenhængen retter man ofte til: »min nådes Gud …«. nådes Gud skal komme mig i møde,
Gud skal lade mig se med fryd på mine fjender.
59:12Dræb dem ikke, for at mit folk ikke skal glemme det,
gør dem hjemløse[10]Ordret: »lad dem flakke om«. med din styrke, og styrt dem ned,
Herre, vort skjold.
59:13Deres læbers ord er deres munds synd,[11]Undertiden foreslås det at underforstå et »for«, så oversættelsen skal lyde: »For deres munds synd, deres læbers ord, skal de fanges i deres hovmod«.
og de skal fanges i deres hovmod
og på grund af den forbandelse og løgn som de udsiger.
59:14Udryd dem i vrede, udryd dem, så de ikke er mere;
og de skal vide at Gud hersker i Jakob,
indtil jordens ender.[12]Denne linje er formodentlig nærmere bestemmelse til »de skal vide«. Sela
59:15De kommer tilbage om aftenen,
de hyler som hunde
og gennemstrejfer byen.
59:16De vil strejfe om efter føde,
hvis de ikke bliver mætte, bliver de natten over.[13]På grundlag af Septuaginta foreslår mange en mindre ændring i vokaliseringen: yālînû (»bliver de natten over«) til yāllînû: »knurrer de«.

Ny tillidserklæring til Gud

59:17Men jeg vil synge om din styrke,
jeg vil jublende om morgenen prise din nåde.
For du er blevet en fæstning for mig
og en tilflugt på min trængsels dag.
59:18Min styrke, dig vil jeg lovsynge,
for Gud er min fæstning,
min nådes Gud.[14]Se note til v. 11.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 05.07.2018