Den Frie Bibel

Salme 62

Overskrift

62:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Til Jedutun.[b]Jedutun var efter Davids bestemmelse sammen med Asaf og Heman overhoved for og stamfader til tempelsangerne (1 Krøn 25,1-3; 2 Krøn 5,12; 35,15). Han er formentlig den samme som Etan (1 Krøn 15,19). Overskriften her betyder formodentlig at salmen skal synges af Jedutun og hans tempelsangere.
Salme af David.

Tillid til Gud trods fjendernes anslag

62:2Kun for Gud er min sjæl stille,[1]Ordret: »Kun til Gud stilhed min sjæl«.
fra ham kommer min frelse.
62:3Kun han er min klippe og min frelse,
min fæstning; jeg skal ikke rokkes meget.
62:4Hvor længe vil I storme[c]Det er omdiskuteret om roden i tᵊhôttû er hwt (»storme imod«) eller htt (»overdænge med bebrejdelser«. Det første er dog sandsynligst. ind på en mand
- I vil alle myrde -
der er som en hældende væg,
en væltet mur?
62:5De planlægger kun at støde ham ned fra hans højhed,[d]Ordret: »De finder kun behag i at planlægge at støde ham ned fra hans højhed«. Der er flere problemer i verset. Linjen er lang og knudret, og man vælger som regel at lade grundtekstens sidste ord, »de finder behag i«, høre til næste linje, der dog så også deles i to (som her). Desuden retter nogle oversættere miśśᵊʔētô (»fra hans højhed«) til: maśśuʔôt: »fordærv/svig«: »De ønsker kun fordærv/svig« eller »de finder kun behag i fordærv/svig«.
de finder behag i løgn,
med deres mund velsigner de,
men i deres indre forbander de. Sela[e]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
62:6Kun for Gud skal du være stille, min sjæl,
for fra ham er mit håb.
62:7Kun han er min klippe og min frelse,
min fæstning; jeg skal ikke rokkes.
62:8På Gud beror min frelse og min ære,
min sikkerheds klippe, min tilflugt er i Gud.
62:9Stol på ham til enhver tid, du folk,
udøs jeres hjerte for hans ansigt,
Gud er vor tilflugt. Sela

Stol på Gud

62:10Kun et vindpust er mennesker,[2]Ordret: »Adams sønner/menneskes sønner«.
folk af rang[3]Ordret: »mands sønner«. er blændværk;[4]Ordret: »løgn«.
på vægten[5]Ordret: »i vægtskålene«. stiger de til vejrs,
de er alle mindre end et vindpust.
62:11Stol ikke på undertrykkelse,
og sæt ikke tomt håb til røvet bytte!
Hvis rigdom vokser, så stol ikke på den![6]Ordret: »ret ikke hjertet dertil«.
62:12Én gang har Gud talt,
to gange, dette har jeg hørt:
At styrke tilhører Gud.
62:13Og: Hos dig, Herre, er der nåde.[7]Tidligere oversat »miskundhed«. Det oversættes undertiden: »troskab«.
For du vil gengælde et menneske efter hans gerning.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017