Den Frie Bibel

Salme 52

Overskrift

52:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
Maskil[b]Betydningen er usikker. Man har tidligere (med støtte i Septuaginta) forstået det som »læredigt« idet ordet må være afledet af roden śkl: »være klog, overvejende«. Dette passer dog dårligt med flertallet af de salmer der kaldes »maskil« (Sl 42; 44; 45; 52-55; 74; 78; 88; 89; 142). Det må snarere forstås som »meditation« eller »kunstfærdig salme« eller evt. »hyldestsang«. af David.
52:2Dengang edomiten Do’eg kom og fortalte Saul:[1]Ordret: »fortalte Saul og sagde til ham:«. David er kommet til Akimeleks hus.

Profetiske trusselsord

52:3Hvorfor roser du dig af ondskab, du stærke?[2]Der kunne også oversættes: »du helt« der må opfattes ironisk spottende.
Guds nåde varer hele dagen.
52:4Du planlægger ondskab, din tunge er
som en hvæsset ragekniv,
du som begår svig!
52:5Du elskede ondt frem for godt,
løgn frem for retfærdig tale. Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
52:6Du elskede alle fordærvelige ord,
du svigefulde tunge!
52:7Dog, Gud skal ødelægge dig for evigt,
han skal snuppe dig op og udrydde dig af teltet,[3]Strengt taget står »telt« uden artikel. Der kan enten være tænkt på Guds »telt« (helligdommen) eller på den ondes eget. Det sidste afspejles i en del oversættelser: »dit telt«.
rykke dig op med rode fra de levendes land. Sela
52:8Og de retfærdige skal se det og frygte,
og de skal le ad ham:
52:9Se den mand, der ikke gør Gud til sit værn,
men forlader sig på sin store rigdom,
føler sig stærk ved sin ondskab!

Afsluttende vidnesbyrd og tak

52:10Men jeg er som et grønt oliventræ i Guds hus,
jeg har forladt mig på Guds nåde
for evigt og altid.
52:11Jeg vil takke dig for evigt
for at du gjorde det.
Og jeg vil håbe på dit navn
- for det er godt –
i nærvær af dine fromme.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017