Den Frie Bibel

Salme 45

Overskrift

45:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
Al-shoshannim.[b]Formodentlig en melodioplysning. Ordets betydning er ukendt, men synes at have sammenhæng med ordet for »lilje« (evt. »efter liljerne«). Af Koras sønner.
Maskil.[c]Betydningen er usikker. Man har tidligere (med støtte i Septuaginta) forstået det som »læredigt«, idet ordet må være afledet af roden śkl: »være klog, overvejende«. Dette passer dog dårligt med flertallet af de salmer der kaldes »maskil« (Sl 42; 44; 45; 52-55; 74; 78; 88; 89; 142). Det må snarere forstås som »meditation« eller »kunstfærdig salme« eller evt. »hyldestsang«.
En kærlighedssang.

Indledning

45:2Mit hjerte strømmer over med god tale,
jeg siger: Mine værker er til kongen,
min tunge er en hurtigskrivers pen.

Lovprisning af brudgommen og hans kongedømme

45:3Du er den allersmukkeste[d]Det hebraiske ord yofyāfîtā er besynderligt ved tilsyneladende at være sammensat af to ord: yofî (»skønhed«)og yāfîtā (»du er skøn, smuk«). Det er helt ualmindeligt i bibelsk hebraisk, men det må regnes til digterisk frihed at danne et så enestående men kraftfuldt ord som der faktisk er tale om her. blandt menneskenes sønner,
ynde er udgydt på dine læber,
derfor har Gud velsignet dig til evig tid.
45:4Bind dit sværd om hoften, du helt,
i din majestæt og din herlighed,
45:5og hav fremgang i din herlighed,[e]Den hebraiske tekst er omdiskuteret. Verset begynder med at gentage wahᵃdārᵊxā (»og din herlighed«). Mange regner ordet for dittografi og udelader det, andre vokaliserer det som hif’il af verbet drk: »spænd (buen)«.
drag frem for sandheds skyld, og ydmyghed med retfærdighed,[f]Ordret: »for sandhed og ydmyghed retfærdighed«. Mange vælger at flytte »og«: »for sandhed, ydmyghed og retfærdighed«. Andre retter wᵊʕanwāʰ(»og ydmyghed«) til wᵊjaʕan: »og for (retfærdigheds) skyld«. Vokaliseringen af wᵊʕanwāʰ er dog uregelmæssig og antyder måske at det skal forbindes nært til »retfærdighed«. Derved understreges kongens ansvar som den svages forsvarer.
og din højre hånd skal lære dig frygtelige gerninger.
45:6Dine pile er hvæssede,
folk skal falde under dig
i hjertet[g]Teksten er omdiskuteret. »i hjertet« må her opfattes som: »midt blandt«, medmindre man vil flytte den midterste linje ned som sidste linje i verset og underforstå et »sidder«: »Dine hvæssede pile sidder i hjertet på kongens fjender, folk skal falde under dig«. af kongens fjender.
45:7Din trone, gud,[h]Det er enestående i GT at kongen tiltales »gud« (måske bortset fra Es 9,5-6). Kongen betragtes her som Guds repræsentant og – netop fordi han er indsat af Gud – som ét med Gud. står evigt og altid,
dit kongescepter er retskaffenheds scepter.
45:8Du har elsket retfærdighed og hadet ugudelighed,
derfor har Gud, din Gud, salvet dig
med glædens olie frem for dine medbrødre.
45:9Alle dine klæder er myrra og aloe og kassia,[1]Dvs.: de dufter af »myrra og …«
fra elfenbenspaladser fryder strengespil dig.

Lovprisning af bruden

45:10Kongedøtre er blandt dine dyrebare,[i]Meningen kan være at fornemme er samlet blandt brudepigerne eller gæsterne (»dyrebare«) nu hvor den unge dronning træder hen til kongen. Der kunne også oversættes »dine elskede«, men i sammenhængen er der næppe tænkt på at kongen har mange kongedøtre i sit harem. Mange oversættere følger et forslag om at ændre bᵊyiqqᵊrôteʸxā (»blandt dine dyrebare«) til: liqrāʔtᵊxā: »(går) dig i møde«, ligesom man ofte vælger at ændre bᵊnôt mᵊlāxîm (»kongedøtre«) til: bat-melex: »kongedatter«, så sætningen lyder: »En kongedatter går dig i møde«. Det giver god mening, men er i virkeligheden ret vilkårligt.
ægtefællen står ved din højre hånd i Ofir-guld.
45:11Hør, datter, og se til og bøj dit øre
og glem dit folk og din fars hus!
45:12Så skal kongen begære din skønhed,
for han er din herre,
og du skal kaste dig ned for ham.
45:13Og Tyrus’ datter,
med gave søger et folks rigmænd din gunst.[j]Ordret: »vil blødgøre dit ansigt«. Der foreslås i øvrigt ofte rettelser i verset. Den enkleste er at rette bat- (»datter«) til bᵊnôt- (»døtre«), flytte adskillelsen mellem linjerne og underforstå et »kommer til dig«: »Tyrus’ døtre kommer til dig med gave, et folks rigmænd søger din gunst«.
45:14En kongedatter er lutter pragt i det indre,[k]Ordret: »al pragt en kongedatter i det indre/indadtil«. Der er intet verbum som derfor må underforstås, enten »er« eller »(I al sin pragt) træder (en kongedatter) ind«.
hendes dragt er tilvirket med guld.
45:15I farvestrålende klæder føres til kongen
jomfruerne, hendes veninder, efter hende,
de føres til dig.
45:16De føres frem med glæde og jubel,
de kommer ind i kongens palads.

Afsluttende ord til brudgommen

45:17Dine sønner skal være i dine fædres sted,
du skal sætte dem til fyrster i hele landet.[2]Oversættes undertiden: »over hele jorden«, men præpositionen bᵊ betyder: »i«.
45:18Jeg vil lade dit navn blive husket i slægt efter slægt,
derfor skal folk prise dig evigt og altid.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 25.05.2018