Den Frie Bibel

Salme 45

Overskrift

45:1Til korlederen.
Al-shoshannim. Af Koras sønner.
Maskil.
En kærlighedssang.

Indledning

45:2Mit hjerte strømmer over med god tale,
jeg siger: Mine værker er til kongen,
min tunge er en hurtigskrivers pen.

Lovprisning af brudgommen og hans kongedømme

45:3Du er den allersmukkeste blandt menneskenes sønner,
ynde er udgydt på dine læber,
derfor har Gud velsignet dig til evig tid.
45:4Bind dit sværd om hoften, du helt,
i din majestæt og din herlighed,
45:5og hav fremgang i din herlighed,
drag frem for sandheds skyld, og ydmyghed med retfærdighed,
og din højre hånd skal lære dig frygtelige gerninger.
45:6Dine pile er hvæssede,
folk skal falde under dig
i hjertet af kongens fjender.
45:7Din trone, gud, står evigt og altid,
dit kongescepter er retskaffenheds scepter.
45:8Du har elsket retfærdighed og hadet ugudelighed,
derfor har Gud, din Gud, salvet dig
med glædens olie frem for dine medbrødre.
45:9Alle dine klæder er myrra og aloe og kassia,
fra elfenbenspaladser fryder strengespil dig.

Lovprisning af bruden

45:10Kongedøtre er blandt dine dyrebare,
ægtefællen står ved din højre hånd i Ofir-guld.
45:11Hør, datter, og se til og bøj dit øre
og glem dit folk og din fars hus!
45:12Så skal kongen begære din skønhed,
for han er din herre,
og du skal kaste dig ned for ham.
45:13Og Tyrus’ datter,
med gave søger et folks rigmænd din gunst.
45:14En kongedatter er lutter pragt i det indre,
hendes dragt er tilvirket med guld.
45:15I farvestrålende klæder føres til kongen
jomfruerne, hendes veninder, efter hende,
de føres til dig.
45:16De føres frem med glæde og jubel,
de kommer ind i kongens palads.

Afsluttende ord til brudgommen

45:17Dine sønner skal være i dine fædres sted,
du skal sætte dem til fyrster i hele landet.
45:18Jeg vil lade dit navn blive husket i slægt efter slægt,
derfor skal folk prise dig evigt og altid.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 25.05.2018