Den Frie Bibel

Salme 63

Overskrift

63:1Salme af David.
Dengang han var i Judas Ørken.

Længsel efter Gud

63:2Gud, du er min Gud, jeg vil søge dig,
min sjæl har tørstet efter dig,
mit kød har længtes efter dig
i et tørt og udpint land uden vand.
63:3Således skuede jeg dig i helligdommen,
da jeg så din magt og din herlighed.
63:4For din nåde° er bedre end liv.
Mine læber skal prise dig,
63:5ja, jeg vil velsigne dig hele mit liv,
i dit navn vil jeg løfte mine hænder.

Trygheden hos Gud

63:6Min sjæl skal mættes som af fede og gode retter,
og min mund skal lovprise dig med jublende læber
63:7når jeg husker dig på mit leje
og i nattevagterne mediterer over dig.
63:8For du har været min hjælp,
og i dine vingers skygge vil jeg juble.
63:9Min sjæl hang ved dig,
din højre hånd holdt mig fast.

Modstandernes skæbne

63:10Men de der til fordærv stræber mig efter livet,
skal gå ned i jordens nederste dybder.
63:11Man skal give dem i sværdets magt,
de skal blive ræves bytte.
63:12Men kongen skal glæde sig i Gud,
alle som sværger ved ham, skal rose sig,
for munden skal lukkes på dem som taler løgn.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 09.07.2018