Den Frie Bibel

Salme 46

Overskrift

46:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
Af Koras sønner. Al-alamot.[b]Betydningen af dette udtryk er ukendt, egtl.: »efter de unge kvinder/på unge kvinders vis«. Udtrykket betyder muligvis at salmen skulle synges af sopranerne, eller at den skulle synges på samme melodi som en anden salme, der begyndte med ordet »alamot«. En sang.

Gud er tilflugt mod naturens luner

46:2Gud er for os tilflugt og værn,
nærværende[1]Ordret: »forefundet«. som en hjælp i trængsler, ja, meget.
46:3Derfor vil vi ikke frygte, når jorden forandres,[2]Oversættes ofte: »skælver, rystes«, men det ville være eneste sted i GT at verbet har den betydning.
og bjergene vakler midt i havet,[3]Ordret: »i havets hjerte«. Andre oversætter: »i havets dyb«. Ordet yammîm er egentlig pluralis (»have«), men er opfattet som singularis i suffikserne i v. 4. Pluralis er her udtryk for storheden.
46:4når dets vande buldrer og skummer,
når bjergene bæver for dets vælde. Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Gud er tilflugt mod folkeslags angreb

46:5En flod, dens kanaler glæder Guds by,
den Højestes hellige bolig.[4]Ordret: »boliger«, men pluralis skal formodentlig understrege storheden og helligheden.
46:6Gud er i dens midte, den skal ikke rokkes,
Gud vil hjælpe den når morgenen bryder frem.
46:7Folkeslag[5]Kunne også oversættes: »hedninger‹, men det er der næppe tænkt på her. buldrede, kongeriger vaklede,
han lod sin røst lyde – jorden ryster.[6]Betydningen er usikker. Andre oversætter: »smelter«.
46:8Hærskarers[7]I ældre tid uoversat: »Zebaoth«. er med os,
Jakobs Gud er en borg for os. Sela

Gud sejrer

46:9Kom, se gerninger,
hvorledes han har anrettet forfærdelse[8]Oversættes ofte: »ødelæggelser«. Denne betydning er dog omdiskuteret og usikker. I givet fald må det forudsættes at »ødelæggelse« regnes som grund til »forfærdelse«. på jorden.
46:10Han får krige bragt til ro til jordens ende,
sønderbryder buen og hugger spyddet itu,
afbrænder vogne[9]Der er utvivlsomt tænkt på »stridsvogne«. med ild.
46:11»Hold inde, og du skal vide at jeg er Gud,
ophøjet blandt folkene, ophøjet på jorden!«
46:12Hærskarers[10]I ældre tid uoversat: »Zebaoth«. er med os,
Jakobs Gud er en borg for os. Sela

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 29.05.2018