Den Frie Bibel

Salme 35

Overskrift

35:1Af David.

En lidende beder om udfrielse

Kæmp, , mod dem der kæmper mod mig,
før krig mod dem der fører krig mod mig.
35:2Grib til rundskjold og langskjold,[1]Rundskjoldet er mindre, mens langskjoldet dækker hele kroppen
og rejs dig som min hjælper.
35:3Løft[2]Ordret: »Træk frem« spyd og økse,[a]Den hebraiske tekst ordret: »og afskær«. Meningen kan være: »afskær vejen for mine forfølgere«. Men formuleringen er kort og sælsom. Man retter derfor oftest nu vokaliseringen fra ûsgōr til wᵊsāgār (»og økse«)
sig til min sjæl: »Jeg er din frelse.«
35:4De skal blive ydmygede og til skamme,
de der efterstræber mit liv,[3]Ordret »sjæl«
de skal vige tilbage og blive skuffede,
de der tænker ondt mod mig.
35:5De skal blive som avner for vinden,
og engel skal støde dem ned.
35:6Deres vej skal blive mørk og slibrig,
og engel skal forfølge dem.
35:7For uden grund har de hemmeligt lagt deres net[b]Ordret: »deres nets grav«. Udtrykket er sælsomt, og der mangler et objekt i næste linje, hvorfor man som regel flytter šaḥat (»grav«) til næste linje. Ændringen er fulgt her, men den er ikke absolut nødvendig ud for mig,
uden grund gravede de grav for min sjæl.
35:8Ødelæggelse skal komme over ham, uden at han venter det,
og det net som han skjulte, skal fange ham,
han skal falde deri til ødelæggelse.
35:9Men min sjæl skal juble i ,
den skal fryde sig ved hans frelse.
35:10Alle mine knogler skal sige: , hvem er som du?
Du redder en hjælpeløs fra den som er ham for stærk,
ja, en hjælpeløs og fattig fra den som udplyndrer ham.

Klage over fjendernes skadefryd og ondskab

35:11Voldelige vidner vil stå frem,
de vil spørge mig om noget som jeg ikke ved.
35:12De vil gengælde mig ondt for godt,
de lurer[c]Linjen ordret: »barnløshed for min sjæl«. Det kan godt give mening som udtryk for ensomhed. Men oftest regner man l i šᵊxôl lᵊnafšî for dittografi og læser śāxû lᵊnafšî (»de lurer på min sjæl«) på mit liv.[4]Ordret: »sjæl«.
35:13Men jeg – da de var syge, iførte jeg mig sæk,
jeg spægede min sjæl med faste,
og min bøn skal vende tilbage til mit bryst.[d]Mange oversætter: »vendte tilbage«. Meningen er enten at bønnen vendte ubesvaret tilbage, eller at den bedende bøjede hovedet dybt, eller (bedst) at han ønsker og beder om at de bønner han bad for sine modstandere, nu må gælde ham selv.
35:14Som for en ven, som var han min bror,
gik jeg omkring som en der sørger over sin mor,
klædt i sort og nedbøjet.
35:15Men da jeg snublede, glædede de sig og samledes,
de samledes imod mig,
fremmede[e]Ordet: nēxîm betyder »slagne/slående«. Det sidste kan måske give mening: »de slår uden at jeg ved (grunden)«, men sætningen er dunkel. Oftest går man ud fra at der er faldet et r ud, så der skal stå: nāxrîm: »fremmede« som jeg ikke kendte,
de sønderrev[f]Mange finder den hebraiske teksts qārᵊʕû (»sønderrev«) for voldsomt og retter til qārᵊʔû (»de råbte«) eller qārᵊṣû (»de hånede«) uden ophør.
35:16Blandt de gudløse af kagespotterne[g]Det kan være en hånlig betegnelse for mennesker der snylter. De fleste oversættere vælger rettelse af bᵊḥanfê laʕᵃgê māʕôg til bᵊḥanfî laʕᵃgê mᵊʔûwwāg: »I gudløshed spottede de mig med spot«. En anden mulighed er at aflede māʕôg (»kage«) af roden ʕôg: »være krum« og forstå det om det sted man vender tilbage til: »som gudløse spottere af tilflugtsstedet«
skar de tænder imod mig.
35:17Herre, hvor længe vil du se på?
udfri min sjæl fra deres ødelæggelser,[h]I sammenhængen vælger de fleste oversættere at rette miššōʔêhem (»fra deres ødelæggelser«) til miššōʔᵃgîm: »fra brølende (dyr)«
mit eneste liv[5]Ordret blot: »mit/min eneste« fra unge løver.
35:18Jeg vil takke dig i en stor forsamling,
i en talrig folkeskare vil jeg prise dig.

Bøn om at fjenderne ikke må sejre

35:19Lad ikke dem som med urette er mine fjender, glæde sig over mig,
eller dem som hader mig uden årsag, hånligt knibe øjnene sammen.
35:20For de taler ikke fred,
men mod de stille i landet
udtænker de bedrageriske ord.[6]Kan også oversættes: »ting«
35:21Og de spærrer deres mund op imod mig,
de sagde: »Ha, ha!
Vore øjne har set det.«
35:22Du har set det, , vær ikke tavs,
min Herre, hold dig ikke borte fra mig!
35:23Vågn op og stå op for min ret,
min Gud og min Herre, for min sag!
35:24Døm mig efter din retfærdighed, , min Gud!
Og lad dem ikke glæde sig over mig,
35:25lad dem ikke sige i deres hjerte: »Ha! Det var vort ønske!«
Lad dem ikke sige: »Vi har opslugt ham!«
35:26De skal blive både ydmygede og skamfulde,
de som glæder sig over min ulykke,
de skal klædes i skam og skændsel,
de som gør sig store imod mig.
35:27De skal juble og glæde sig,
de som finder behag i min retfærdighed,
og de skal altid sige:
» viser sin storhed, han som finder behag i sin tjeners fred.«
35:28Så skal min tunge forkynde din retfærdighed,
din pris hele dagen.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016