Den Frie Bibel

Salme 76

Overskrift

76:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Med strengespil.
Salme af Asaf. En sang.

Den mægtige Gud på Zion

76:2I Juda er Gud kendt,
i Israel er hans navn stort,
76:3hans hytte blev sat i Salem, og hans bolig på Zion.
76:4Dér knuste han brændende pile,[1]Ordret: »buens lyn/brand«.
skjold og sværd og krig. Sela[b]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Gud sejrer

76:5Glansfuld[c]Oftest formoder man at konsonanterne er byttet om så der ikke skal stå: nāʔôr (»glansfuld/lysende«), men: nôrāʔ: »frygtelig/frygtindgydende«. er du,
og mægtigere end bjerge, hvor rovet er.[d]Meningen må være at Gud, der troner på Zion, er mægtigere end alle stormagter. Præpositionen min (»mere end«) kan dog også oversættes: »fra«, så linjen lyder: »mægtig fra bjerge, hvor rovet er«. I så fald er meningen at Gud kommer med »rov« fra de »bjerge«, hvor fjenderne er blevet besejret. I stedet for: ṭeref (»rov«) vælger mange oversættere at følge bl.a. Septuaginta, der må have læst: ʕad: »evige (bjerge)«. Andre foreslår: qedem: »urtids(bjerge)«.
76:6De standhaftige[2]ordret: »tapre af hjerte«. blev udplyndrede,
de slumrede i deres søvn,
og ingen af stridsmændene kunne løfte[3]Ordret: »fandt«. deres hænder.
76:7For din trussel, Jakobs Gud,
er både vognkæmpere[4]Ordret: »gruppe af (krigs)vogne«. I sammenhængen er der dog tænkt på krigerne på vognene. og heste faldet i den dybe søvn.
76:8Du, ja, du er frygtindgydende,
og hvem kan bestå for dit ansigt, så snart du bliver vred?
76:9Fra himlen forkyndte du dom;
jorden frygtede og blev stille,
76:10da Gud rejste sig til dom
for at frelse alle jordens[5]Kan med lige så god ret oversættes: »landets«. Det er dog samme ord som i v.9. ydmyge. Sela[e]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Tilbed den almægtige Gud

76:11For menneskets vrede skal prise dig,
resten af vredesudbrud binder du om dig.[f]Rettelseforslagene til dette vers er mange. Konsonantteksten kan stort set beholdes på to måder: 1. ʔādām (»menneskets«) vokaliseres: ʔᵉdōm: »Edom«; ḥēmōt (»vredesudbrud«) vokaliseres: ḥᵃmāt: »Hamat«; og med Septuaginta rettes sidste ord: taḥgōr (»binder du om dig«) til: tᵉḥāgexā: »skal fejre dig«. Oversættelsen lyder da: »Ja, det vrede Edom skal prise dig, Hamats rest skal fejre dig«. Henvisningerne til Edom og Hamat er dog ikke indlysende i salmen. – 2: tôdekkā (»skal prise dig«) skal vokaliseres: tādôx: »du slår itu«; og verbet ḥgr (»binde om sig«) forstås ved hjælp af et beslægtet arabisk ord som: »kue/undertvinge«. Oversættelsen lyder da: »Ja, du sønderbryder menneskets vrede, kuer den vrede som er til rest«. Dette er måske den bedste forståelse af verset. Der findes en række mere vidtgående rettelsesforslag.
76:12Aflæg løfter og indfri dem til , jeres Gud,
alle som omgiver ham, skal bringe gaver til den frygtindgydende.[g]Grundteksten har: lammôrāˀ: »til frygten«. Man vælger som regel at følge bl.a. Septuaginta, der har læst: lannôrāˀ: »til den frygtindgydende«.
76:13Han kuer fyrsternes ånd,[h]rûₐḥ (»ånd«) har ganske bred betydning, bl.a.: »ånd, vind, ånde, hovmod, sind, livsprincip, mod, vrede«. Især de to sidstnævnte kan overvejes her.
frygtindgydende er han for jordens konger.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017