Den Frie Bibel

Salme 44

Overskrift

44:1Til korlederen.
Maskil af Koras sønner.

Lovsang for Guds gerninger for folket

44:2Gud, med vore ører har vi hørt det,
vore fædre har fortalt os det,
den gerning du udførte i deres dage,
i gamle dage.
44:3Du – din hånd – fordrev folkeslag, men dem plantede du,
du sønderbryder nationer, men dem lader du brede sig.
44:4For ikke ved deres sværd indtog de landet,
og deres arm hjalp dem ikke,
men din højre hånd og din arm
og dit ansigts lys,
for du holdt af dem.

Erklæring af tillid til Gud

44:5Du, du er min konge, Gud,
befal Jakobs frelse at komme!
44:6Ved dig skal vi støde vore fjender ned,
i dit navn skal vi træde modstandere ned.
44:7For jeg vil ikke stole på min bue,
og mit sværd kan ikke frelse mig.
44:8Men du har frelst os fra vore fjender,
og du har gjort dem som hader os, til skamme.
44:9Gud har vi lovprist hele dagen,
og dit navn vil vi takke til evig tid. Sela°

Klage over katastrofen

44:10Alligevel har du forstødt os og gjort os til skamme
og vil ikke drage ud med vore hære.
44:11Du lader os vige tilbage for fjenden,
og de som hader os, har taget sig bytte.
44:12Du giver os hen som småkvæg til at fortæres
og har spredt os blandt folkeslagene.
44:13Du sælger dit folk for intet,
og du fik ingen gevinst ved prisen for dem.
44:14Du gør os til skændsel for vore naboer,
til spot og spe for vore omgivelser.
44:15Du gør os til et ordsprog blandt folkeslagene,
man ryster på hovedet over os blandt folkene.
44:16Hele dagen har jeg min skændsel foran mig,
og mit ansigts skam har tildækket mig
44:17på grund af en spottende og hånende stemme,
på grund af fjendes og hævngerrigs blik.

Vi var ikke utro imod din pagt

44:18Alt dette er kommet over os, men vi havde ikke glemt dig,
og vi var ikke utro imod din pagt.
44:19Vort hjerte veg ikke tilbage,
og vor gang bøjede ikke af fra din vej,
44:20så at du skulle knuse os i sjakalers tilholdssted
og dække os med dødsskygge.
44:21Hvis vi glemte vor Guds navn
og bredte vore hænder ud mod en fremmed gud,
44:22ville Gud så ikke gennemskue det?
For han kender et hjertes hemmeligheder.
44:23Alligevel dræbes vi dagen lang på grund af dig,
vi regnes som slagtefår.

Afsluttende bøn

44:24Vågn, hvorfor vil du sove, Herre?
Vågn op, forkast ikke for evigt!
44:25Hvorfor vil du skjule dit ansigt,
glemme vor nød og vor trængsel?
44:26For vor sjæl er bøjet ned i støvet,
vor krop er klæbet til jorden.
44:27Rejs dig som hjælp for os
og forløs os for din nådes° skyld!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 23.05.2018