Den Frie Bibel

Salme 49

Overskrift

49:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
Af Koras sønner. En salme.

Opfordring til at lytte til salmistens vidnesbyrd

49:2Hør dette, alle folkeslag,
lyt, alle verdens indbyggere,
49:3både menneskesønner og herresønner,[1]Dvs.: Både lav og høj.
rige og fattige sammen!
49:4Min mund taler dyb visdom,[2]Grundteksten har »visdom« i pluralis, der angiver det intensive, altså: »dyb«.
og mit hjertes tanke taler[3]»taler« er underforstået fra forrige linje. dyb indsigt.
49:5Jeg vil bøje mit øre til ordsprog,[4]Kan også oversættes: »billedtale, visdomsord«.
jeg vil åbne min gådetale til strengespil.

Rigdom sikrer ikke mod døden

49:6Hvorfor skulle jeg frygte i onde dage,
når mine efterstræberes[5]Det er omdiskuteret, om grundtekstens ʕāqēv kan betyde: »en der efterstræber«. I andre sammenhænge betyder det: »hæl«. Men den der griber efter næstens »hæl«, »efterstræber« ham netop. En del fortolkere ændrer vokaliseringen af ʕᵃqēvay til ʕoqᵊvay: »de der bedrager mig«. ondskab omgiver mig,
49:7de som stoler på deres formue
og roser sig af deres store rigdom?
49:8En mand kan på ingen måde løskøbe en bror,[b]ʔāḥ (»bror«) står i grundteksten som versets første ord. Det er usædvanligt at objektet står først. Mange retter derfor til: ʔax: »dog«. Det fordrer dog også en rettelse af vokaliseringen af verbet til nif’al: yifdeʰ til: yippādeʰ: »Dog kan ingen mand på nogen måde købe sig fri.«
han kan ikke give Gud løsepenge for ham
49:9- og løsesummen for deres[6]Septuaginta har »hans sjæl«, der kunne være rigtig. sjæl er høj
og man må opgive det for evigt -
49:10så han skulle kunne leve videre i evighed
uden at se graven.
49:11For man vil se at vise dør,
tåbe og uforstandig[7]Grundtekstens baʕar betyder: »kvæg«. Det bruges her som betegnelse for et dyrisk menneske, et menneske uden ånd. omkommer sammen,
og de efterlader deres formue til andre.
49:12Deres inderste tanker[c]Ordret: »deres indre«. De fleste fortolkere retter dog – med de gamle oversættelser – qirbām (»deres indre«) til: qivrām: »deres grav«, dvs.: »deres grav bliver deres huse for evigt«. er dette: deres huse skal stå for evigt,
deres boliger slægt efter slægt,
de har udråbt deres navne over jordlodder.
49:13Dog kan et menneske med anseelse ikke bestå,[8]Ordret: »overnatte«, her i betydningen: være indlogeret i denne verden.
han bliver som kvæget der går til grunde.

Tillid til rigdom og tillid til Gud

49:14Sådan går det dem som har tiltro til sig selv,
og dem der efter dem finder behag i deres mund.[d]ʔaḥᵃrêhem (»efter dem«) kan evt. angive det der kommer bagefter, altså: »deres ende«. Mange vælger dog at rette til: ʔaḥᵃrîtām: »deres ende«, altså: »og sådan er deres ende, som finder behag i deres mund«. Sela[e]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
49:15Som får fører man dem til dødsriget,[9]Andre oversætter: »De styrer mod dødsriget som får«, men oversættelsen af hele verset er usikker.
døden skal vogte dem,
og de retskafne skal herske over dem om morgenen,[f]Kan også oversættes: »og på dem« (dvs.: deres grave) »skal de retskafne træde om morgen«.
deres skikkelse undergives dødsrigets hensygnen,
så de ikke får nogen bolig.
49:16Men Gud vil løskøbe min sjæl fra dødsrigets magt,
for han tager mig til sig. Sela 49:17Frygt ikke, når en mand bliver rig,
når hans hus’ velstand bliver stor,
49:18for alt det skal han ikke tage med sig når han dør,
hans velstand skal ikke stige ned efter ham.
49:19Selv om han velsigner sin sjæl mens han lever,
- og man priser dig fordi du handler godt mod dig selv –
49:20så skal du[10]Mange vælger at rette tāvôʔ (»du skal gå«) til tāvôʔ: »han skal gå«. Meningen med den overleverede tekst må være at den rige, selvglade, skal gå til den gudløses fædre. dog gå til hans fædres slægt,
i evighed skal de ikke se lys.
49:21Et menneske med anseelse, men som ikke har indsigt,
han er blevet som kvæget der går til grunde.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.06.2018