Den Frie Bibel

Salme 149

Syng for frelseren!

149:1Halleluja!
Syng for en ny sang,
hans lovsang i de frommes forsamling![1]Kan også oversættes: »menighed«.
149:2Israel skal glæde sig over sin skaber,[a]Grundtekstens ord står i pluralis der enten må opfattes som pluralis majestatis eller som en superlativ.
Zions sønner skal juble over deres konge!
149:3De skal lovprise hans navn med dans,
til pauke og citer skal de lovsynge ham.
149:4For har velbehag i sit folk,
han pryder de ydmyge med frelse.

Syng for dommeren

149:5De fromme skal juble i herlighed,
de skal synge med jubel på deres lejer.[b]Mange fortolkere og oversættere finder omtalen af »leje« umulig her hvorfor man retter: ʕal-miškᵊvôtām: (»på deres lejer«) til: ʕal-mišmᵊrôtām: »i deres familier« eller: ʕal-maʕarᵊxôtām: »i deres slagrækker«. Andre foreslår at opfatte den masoretiske teksts »leje« som udtryk for det sted hvor man tilbedende knæler eller ligger. Denne brug af roden: škb er ganske vist ikke påvist andre steder i GT, men det er næppe nok til helt at afvise muligheden.
149:6Der er hyldestsang til Gud i deres strube
og tveægget sværd i deres hånd
149:7til at udføre hævn over folkene,[2]Kan også oversættes: »hedningerne«.
straf over folkeslagene;
149:8til at binde deres konger med lænker,
deres fornemme med fodlænker af jern;
149:9til at fuldbyrde på dem den dom som står skrevet!
Det er en ære for alle hans fromme.
Halleluja!

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.04.2017