Den Frie Bibel

Salme 149

Syng for frelseren!

149:1Halleluja!
Syng for HERREN en ny sang,
hans lovsang i de frommes forsamling!
149:2Israel skal glæde sig over sin skaber,
Zions sønner skal juble over deres konge!
149:3De skal lovprise hans navn med ringdans,
til pauke og citer skal de lovsynge ham.
149:4For HERREN har velbehag i sit folk,
han herliggør de ydmyge med frelse.

Syng for dommeren

149:5De fromme skal juble i herlighed,
de skal synge med jubel på deres lejer.
149:6Der er hyldestsang til Gud i deres strube
og tveægget sværd i deres hånd
149:7til at udføre hævn over folkene,
straffe over folkeslagene;
149:8til at binde deres konger med kæder,
deres fornemme med lænker af jern;
149:9til at fuldbyrde på dem den dom som står skrevet!
Det er en ære for alle hans fromme.
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Lydia Nørrelykke Gad
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 22.05.2023