Den Frie Bibel

Salme 75

Overskrift

75:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Al-tashket.[b]Formodentlig en melodiangivelse, betydningen er ukendt. Ordret: »fordærv ikke/ødelæg ikke«. Det kan være begyndelsesordene i en – nu ukendt – salme.
Salme af Asaf. En sang.

Tak

75:2Vi takker dig, Gud, vi takker,
og dit navn er nært,[c]I stedet for: wᵊqārôv šᵊmexā (»og dit navn er nært«) har bl.a. Septuaginta åbenbart læst: wᵊqārōʔ bišᵊmexā: »og den der påkalder dit navn, (fortæller om dine undere)«. Bredere accepteret er dog forslag om at læse: wᵊqōrʔeʸ bišᵊmexā: »og vi påkalder dit navn«. dine undere fortæller om det.[1]Kan også oversættes: »de/man fortæller om dine undere«.

Guds tale

75:3»Når jeg griber den fastsatte tid,
vil jeg dømme retfærdigt,
75:4Lad[2]Kan også oversættes: »Når«. jorden og alle dens beboere ryste,
jeg har dog selv sat dens søjler på plads«. Sela[d]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Kaldet til omvendelse[e]Nogle kommentatorer og oversættere lader Guds tale fortsætte med v.5 eller v.5-6 eller (enkelte) v.5-8. Meningsmæssigt gør det ikke nævneværdig forskel, men »Sela« (v.4) markerer oftest afrunding af et afsnit.

75:5Jeg sagde til de overmodige:[3]Formodentlig er der især tænkt på gudløse. »Vær ikke overmodige!«
Og til de ugudelige: »Løft ikke horn!
75:6Løft ikke jeres horn mod det høje,
tal ikke[4]»ikke« står ikke her i grundteksten, men dækkes af »ikke« i første linje i dette dobbelte udsagn. frækt med knejsende nakke!«
75:7For ikke fra øst[5]Ordret: »opgang«. eller fra vest,[6]Ordret: »undergang«.
og heller ikke fra ørken er der ophøjelse.[f]Grundteksten har: »fra ørkenens bjerge«, idet mimmidbar er vokaliseret som status constructus (genitiv). Mange håndskrifter har dog vokaliseret som status absolutus: mimmidbār. Det efterfølgende ord: hārîm (»bjerge«) opfattes så bedre som infinitiv hif’il af verbet rwm: »ophøje/ophøjelse«.
75:8For Gud er den som dømmer,
han fornedrer den ene og ophøjer den anden.
75:9For der er et bæger i hånd
med skummende vin, fuldt af krydderier,
og han skænker ud deraf,
selv dets bundfald må de slubre i sig og drikke, alle jordens ugudelige.

Lovprisning

75:10Men jeg vil forkynde for evigt,
jeg vil lovsynge Jakobs Gud.
75:11Og jeg vil hugge alle de ugudeliges horn af,
en retfærdigs horn skal ophøjes.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017