Den Frie Bibel

Salme 77

Overskrift

77:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. Efter Jedutun.[b]Jedutun var efter Davids bestemmelse sammen med Asaf og Heman overhoved for og stamfader til tempelsangerne (1 Krøn 25,1-3; 2 Krøn 5,12; 35,15). Han er formentlig den samme som Etan (1 Krøn 15,19). Overskriften her betyder formodentlig at salmen skal synges af Jedutun og hans tempelsangere
Salme af Asaf.

Klage

77:2Jeg retter[1]Grundteksten har ikke noget verbum i denne sætning, men det er underforstået med præpositionen ʔel (»(hen/op) til«. mit råb til Gud, og jeg vil skrige;
jeg retter mit råb til Gud for at han skal høre på mig!
77:3På min trængsels dag søgte jeg Herren,
min hånd var om natten rakt ud[c]Det sjældne verbum *ngr betyder i nif’al ellers: »hældes ud/flyde ud«. Her er der måske to udtryk der er smeltet sammen: »at brede hænderne ud« og »at tårerne flyder ud«. og blev ikke træt,
min sjæl lod sig ikke trøste.
77:4Jeg vil huske på Gud og sukke,
jeg vil tænke efter, og min ånd fortvivler. Sela[d]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
77:5Du holdt mine øjenlåg åbne,
jeg er blevet foruroliget, men jeg taler ikke.
77:6Jeg tænkte over fortids dage,
over længst svundne år.
77:7Jeg vil huske[e]»Jeg vil huske« trækkes af mange oversættere og fortolkere tilbage til anden linje i v.6. Samtidig følger mange bl.a. Septuaginta, der i stedet for nᵊgînātî (»mit strengespil«) har læst hāgîtî: »jeg har grundet/grunder«. mit strengespil om natten,
med mit hjerte vil jeg tænke efter, og min ånd skal granske.
77:8Vil da Herren forkaste i al evighed
og ikke vedblive at være nådig?
77:9Er hans nåde[2]Tidligere oversat »miskundhed« til ende for evigt?
Er hans ord ophørt med at lyde fra slægt til slægt?
77:10Har Gud glemt at være nådig?
Eller har han i vrede lukket af for sin barmhjertighed? Sela
77:11Da sagde jeg: »Dette er min smerte:
At den Højestes højre hånd har ændret sig«.

Meditation og lovsang

77:12Jeg vil huske[f]Konsonantteksten har forudsat ʔazkîr (hif’il): »jeg vil forkynde/nævne«, mens vokaliseringen forudsætter: ʔezkôr (qal): »jeg vil huske« [3]Grundteksten har blot kortformen »Jah« for »Jahve«, der findes en del steder i poetiske tekster. gerninger,
for lad mig huske dine undere fra fortids dage.
77:13Og jeg vil grunde over al din handlen,
og jeg vil tale om dine gerninger.
77:14Gud, din vej er i hellighed,
hvilken gud er så stor som Gud?
77:15Du er den Gud som gør undere,
du har vist din styrke blandt folkene.
77:16Du genløste dit folk med din arm,[4]Ordret: »med en arm«, men de gamle oversættelser har: »med din arm«.
Jakobs og Josefs børn. Sela
77:17Vandene så dig, Gud,
vandene så dig, de bævede,
ja, de store dyb skælvede.
77:18De tykke skyer øste vand ud,
skymasserne afgav drøn,
ja, dine pile fløj omkring.
77:19Din tordens drøn lød i hvirvelvinden,[g]baggalgal ordret: »med/i vognhjulet/i hvirvelvinden«. Udtrykket er omdiskuteret. galgal betegner noget, der kører rundt. »Hvirvelvind« kan evt. forstås som en voldsom storm. Andre retter baggalgal til: kᵊgalgal: »som vognhjul«.
lynene oplyste verden,
jorden skælvede og rystede.
77:20Din vej gik i havet
og dine stier[h]Konsonantteksten har pluralis, vokaliseringen har singularis. i de store vande,
men dine fodspor var ikke at se.
77:21Du førte dit folk som hjorden
ved Moses’ og Arons hånd.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017