Den Frie Bibel

Salme 74

Overskrift

74:1Maskil af Asaf.

Klage over at templet er ødelagt

Hvorfor, Gud, har du forkastet for evigt?
Hvorfor ryger din vrede mod din græsgangs hjord?
74:2Husk din menighed som du erhvervede i gammel tid,
som du forløste til at være stammen på din arvelod,
Zions bjerg, som du har taget bolig på.
74:3Løft dine skridt mod de evige ruiner,
alt har fjenden ødelagt i helligdommen!
74:4Dine modstandere har brølet midt på dit forsamlingssted,
de har sat deres tegn op til tegn.
74:5Han vil gøre sig kendt, som når man højt hæver
økserne mod et træs tætte grene.
74:6Og nu – deres udskårne arbejder
smadrede de med økser og brækjern.
74:7De satte ild på din helligdom,
de har vanhelliget dit navns bolig helt til grunden.
74:8De sagde i deres hjerte: »Lad os underkue dem alle.«
de har brændt alle Guds forsamlingssteder i landet.
74:9Vi så ikke vore egne tegn,
der er ikke mere nogen profet,
der er ingen hos os, som ved, hvor længe det skal vare.
74:10Hvor længe, Gud, skal fjenden spotte?
Skal modstanderen foragte dit navn for evigt?
74:11Hvorfor trækker du din hånd tilbage, også din højre hånd?
Tag den ud fra det indre af din kappefold, gør ende på det!

Lovprisning af skabelsens Gud

74:12Men Gud er min konge fra ældgammel tid
som skaber frelse midt på jorden.
74:13Du bragte havet i oprør med din styrke,
du knuste havuhyrers hoveder på vandene.
74:14Du smadrede Livjatans hoveder,
du gav dem som føde til et folk, til ørkendyr.
74:15Du lod kilde og bæk bryde frem,
du udtørrede stedserindende floder.
74:16Din er dagen, din er også natten,
du har anbragt lys og sol.
74:17Du har fastlagt alle jordens grænser,
sommer og vinter har du dannet.

Klage og bøn

74:18Husk dette: En fjende spottede, HERRE,
og et tåbeligt folk foragtede dit navn.
74:19Giv ikke din turteldues liv til et vilddyr,
glem ikke dine hjælpeløses liv for evigt!
74:20Tag hensyn til pagten!
For landets mørke steder er fulde af voldsboliger.
74:21Lad ikke den undertrykte vende skamfuld tilbage,
den hjælpeløse og fattige skal love dit navn!
74:22Rejs dig, Gud, før din sag,
husk hvordan en tåbe håner dig dagen lang.
74:23Glem ikke dine fjenders råb,
dine modstanderes bulder, som bestandig stiger op.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017