Den Frie Bibel

Salme 22

Overskrift

22:1Til korlederen. Efter »Morgenrødens hind«.
Salme af David.

Klage i gudsforladthedens nød

22:2Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?
Fjernt fra min frelse er mit skrigs ord.
22:3Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke,
og om natten, men jeg bliver ikke beroliget.
22:4Men du er hellig,
tronende på Israels lovsange!
22:5Vore fædre stolede på dig,
de stolede på dig, og du befriede dem.
22:6Til dig råbte de og blev reddet,
de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme.
22:7Men jeg er en orm og ikke en mand,
til spot for mennesker og foragtet af folk.
22:8Alle der ser mig, spotter mig,
de vrænger mund, de ryster på hovedet:
22:9»Vælt det på HERREN, lad ham befri ham,
han må redde ham, for han har velbehag i ham«!
22:10Du er dog den som drog mig af moders liv,
du gav mig tryghed ved min moders bryster.
22:11På dig blev jeg kastet fra fødslen,
fra min moders liv er du min Gud.
22:12Vær ikke fjernt fra mig, for nød er nær,
for der er ingen hjælper.
22:13Mange tyre har indesluttet mig,
Bashans stærke har omringet mig.
22:14De har spærret deres gab op imod mig
som en løve der river og brøler.
22:15Jeg er udøst som vand,
og alle mine knogler er vredet af led,
mit hjerte er blevet som voks,
det er smeltet midt i mit indre.
22:16Min kraft er tørret som et potteskår,
min tunge er klæbet til mine gummer,
du har lagt mig ned i dødens støv.
22:17For hunde har omringet mig,
en flok af ugerningsmænd har slået kreds omkring mig,
de har gennemboret mine hænder og mine fødder.
22:18Jeg kan tælle alle mine knogler,
de ser på mig med skadefryd.
22:19De deler mine klæder imellem sig
og kaster lod om min klædning.

Bøn om frelse

22:20Men du, HERRE, vær ikke langt borte!
Min styrke, skynd dig at komme mig til hjælp!
22:21Red min sjæl fra sværdet,
min eneste fra hundes vold!
22:22Frels mig fra løvens gab
og fra bøflers horn!

Taksigelse for Guds hjælp

Du har svaret mig.
22:23Jeg vil forkynde dit navn for mine brødre,
midt i forsamlingen vil jeg lovprise dig.
22:24I som frygter HERREN, lovpris ham!
Al Jakobs sæd, I skal ære ham,
og I skal frygte ham, al Israels sæd!
22:25For han har ikke foragtet og ikke afskyet
den hjælpeløses elendighed,
og han skjulte ikke sit ansigt for ham,
men da han råbte til ham om hjælp, hørte han.
22:26Fra dig kommer min lovsang i en stor forsamling,
jeg vil indfri mine løfter foran dem som frygter ham.
22:27De ydmyge skal spise og mættes,
de som søger HERREN, skal prise ham.
Må jeres hjerte leve for evigt!
22:28Alle jordens ender skal huske på og omvende sig til HERREN,
og alle folks slægter skal kaste sig ned for dit ansigt.
22:29For kongemagten tilhører HERREN,
og han hersker over folkene.
22:30Alle jordens mægtige spiste og tilbad,
alle, der stiger ned i støvet, skal falde på knæ for hans ansigt,
og den, som ikke har holdt sin sjæl i live.
22:31Efterkommerne skal tjene ham,
der skal fortælles om Herren til efterslægten.
22:32De skal komme og forkynde hans retfærdighed
for et folk der fødes.
For han har gjort det.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 04.09.2017