Den Frie Bibel

Salme 80

Overskrift

80:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«. El-Shoshannim.[b]Formodentlig en melodioplysning. Ordets betydning er ukendt, men synes at have sammenhæng med ordet for »lilje« (evt. »efter liljerne«). »Liljerne« angiver formodentlig enten en melodi eller et strengeinstrument. Et vidnesbyrd.
Salme af Asaf.

Bøn om hjælp

80:2Israels hyrde, lyt,
du som leder Josef som en hjord,
du som troner over keruberne,
træd frem i stråleglans
80:3for Efraim og Benjamin og Manasse.
Opbyd din styrke
og kom og frels os![1]Ordret: »og kom os til frelse!«
80:4Gud, genrejs os[2]Kan også oversættes: »bring os tilbage«. I så fald kan salmen være en bøn om at blive udfriet fra fangenskab og bragt tilbage til Israels land.
og lad dit ansigt lyse så vi bliver frelst!

Klage

80:5, Gud Sebaot,[c]Ordet betyder: »hærskarer«. Det optræder 285 gange i GT, og de allerfleste gange i konstruktforhold (genitiv) til (oftest oversat: »Hærskarers Herre«). Men det er ikke tilfældet her. Her står det selvstændigt og må opfattes som et af Guds navne.
hvor længe vil du have været vred
trods dit folks bøn?
80:6Du har bespist dem med tårebrød
og givet dem tårer at drikke i rigt mål.[d]šālîš betyder egentlig: »en tredjedel«. Man går ud fra at det er teknisk udtryk for en tredjedel af et stort mål.
80:7Du lader vore naboer strides om os,[3]Ordret nærmere: »Du gør os til stridens æble for vore naboer«.
og vore fjender spotter over os.
80:8Gud Sebaot,[e]Se til v.5. genrejs os[4]Kan også oversættes: »bring os tilbage«. I så fald kan salmen være en bøn om at blive udfriet fra fangenskab og bragt tilbage til Israels land.
og lad dit ansigt lyse så vi bliver frelst!

Israel er dog Guds vinstok

80:9Du rykker en vinstok op fra Egypten, du fordriver folkeslag[5]Kan også oversættes: »hedninger«. og planter den.[f]Verberne i verset står i yiqtol. Meningen er ganske klart ikke at de skal angive fremtid, men at de skal gøre fremstillingen levende og nærværende.
80:10Du ryddede plads for den,
og den lod sine rødder rodfæstes og fyldte landet.
80:11Bjerge blev skjult af dens skygge,
og de højeste[g]Grundteksten har: ʔēl der ofte skal oversættes: »gud«, men her er det brugt som superlativ. I enkelte sammenhængen skal det oversættes »Gud«, men GTs nomale ord for »Gud« er: ʔᵉlōhîm. cedertræer af dens grene.
80:12Den udstrækker sine ranker til havet
og sine spirer til floden.
80:13Hvorfor har du nedrevet dens mure,
så alle som kommer forbi, kan plukke af den?
80:14Et vildsvin fra skoven afgnaver den,
og markens dyr afæder den.
80:15Gud Sebaot,[h]Se til v.5. vend dog om,
sku ned fra himlen og se,
og tag dig af denne vinstok
80:16og det skud[i]Ordet: kannāʰ findes kun dette ene sted i GT. Betydningen er usikker og omdiskuteret. Septuaginta har læst det som imperativ af kwn: »genopret«. Andre foreslår at læse: gannāʰ: »have«. I sammenhængen forekommer »skud« dog at være en nærliggende forståelse. som din højre hånd plantede,
og den søn som du har opfostret.[j]Kan også oversættes: »som du gav styrke for dig«. Linjen slettes dog af mange oversættere som formoder at den fejlagtigt er kommet ind her fra v.18b. Det er imidlertid ikke nødvendigvis rigtigt. Udtrykket »søn« må i dette vers gå på hele Israels folk, mens der i v.18b formodentlig er tænkt på kongen.
80:17Den er brændt med ild, skåret af,[k]Ordet: kᵊsûḥāʰ læses oftest som verbum (participium passiv): »skåret af«. Andre oversætter dog: »som affald/skarn«.
de[6]nemlig dit folk. går til grunde for dit ansigts trussel.[l]Sætningen kan også oversættes: »lad dem gå til grunde for dit ansigts trussel«. I så fald er det en bøn om straf over fjenderne.
80:18Lad din hånd være over din højre hånds mand,
over den menneskesøn som du har opfostret.[m]Kan også oversættes: »som du gav styrke for dig«. Med udtrykket »menneskesøn« er der i dette vers formodentlig er tænkt på kongen, mens »søn« i v.16b går på hele Israels folk.
80:19Så vil vi ikke falde fra dig.
Lad os leve, så vil vi påkalde dit navn.
80:20, Gud Sebaot,[7]Se til v.5. genrejs os,[8]Kan også oversættes: »bring os tilbage«. I så fald kan salmen være en bøn om at blive udfriet fra fangenskab og bragt tilbage til Israels land.
lad dit ansigt lyse så vi bliver frelst!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017