Den Frie Bibel

Salme 66

Overskrift

66:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
En sang. En salme.

Opfordring til lovsang

Bryd ud i jubel for Gud, hele jorden!
66:2Lovsyng hans navns ære,
giv ham[1]»ham« står ikke i den hebraiske tekst, men må være underforstået. ære, en lovsang for ham.
66:3Sig til Gud: »Hvor frygtindgydende er dine gerninger,
på grund af din magts storhed skal dine fjender krybe[2]Verbet xḥš betyder i pi’el oftest: »lyve, fornægte«, men i forholdet mellem besejrer og besejret betyder det: »at hykle en underkastelse/at hylde nødtvungent«. for dig!
66:4Hele jorden skal kaste sig ned for dig og lovsynge dig;
de skal lovsynge dit navn«. Sela[b]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Guds store handlinger

66:5Kom[3]Verbet hlx betyder normalt: »gå«, men som imperativ foran en anden imperativ bruges det som opfordring: »kom, velan« eller lignende. og se Guds gerninger,
han er frygtindgydende i handling mod mennesker.[4]Ordret: »Adams børn/menneskebørn«.
66:6Han forvandlede hav til tørt land,
de gik til fods gennem strømmen.[c]Kan også oversættes: »floden«, så der er tænkt på Jordanfloden. Det er dog ikke oplagt i sammenhængen.
Lad os da[d]Ordet šām betyder normalt: »dér«. I sammenhængen kan det opfattes som en opfordring til i tankerne (i ånden) at være ved Sivhavet og på ny istemme lovsangen (2 Mos 15) – eller (snarere) opfattes tidsligt konkluderende: »da, så«. glæde os i ham.
66:7Han hersker evigt i sin magt,
hans øjne overvåger folkene;[5]Kan også oversættes: »hedningerne«, men det er næppe der vægten ligger i sammenhængen.
de genstridige skal ikke ophøje sig selv. Sela

Lovsang

66:8Pris[6]Kan også oversættes: »velsign«. vor Gud, I folkeslag!
Lad lovprisningen af ham lyde![7]Ordret: »lad hans lovprisnings røst blive hørt«.
66:9Han som holder vor sjæl i live[8]Ordret: »han som sætter/satte vor sjæl i livet«.
og ikke lod vor fod snuble.
66:10For du har prøvet os, Gud,
du har lutret os, som man lutrer sølv.
66:11Du har bragt os i garnet,[e]Ordet mᵊṣûdāʰ har flere betydninger og oversættes forskelligt her: »klippeborg/bytte/garn/net«.
du lagde byrde[f]Betydningen af ordet mûʕāqāʰ er usikker. Det forekommer kun her i GT. Det er formodentlig på en eller anden måde udtryk for trængsel, smerter og lidelse. på vore hofter.
66:12Du lod et menneske ride over vort hoved,
vi gik gennem ild og vand,
men du førte os ud til overflod.[g]Hebraisk: rᵊwāyāʰ. De gamle oversættelser har tilsyneladende læst: rᵊwāḥāʰ: »frihed«. Det foretrækkes af en del oversættere.

Offer og tak

66:13Jeg vil gå ind i dit hus med brændofre,
jeg vil indfri mine løfter til dig,
66:14dem som mine læber åbnede sig med,
og som min mund udtalte, da jeg var i nød.
66:15Jeg vil ofre dig brændoffer af fedekvæg
med offerduften af væddere;
jeg vil bringe okser og bukke. Sela
66:16Kom og hør, så vil jeg fortælle
alle som frygter Gud,
hvad han har gjort for min sjæl.
66:17Til ham råbte jeg med min mund,
og der var lovsang under min tunge.
66:18Hvis jeg havde haft ondt i sinde,[9]Ordret: »hvis jeg havde haft ondt for øje i mit hjerte«.
så ville Herren ikke have hørt mig.
66:19Men Gud har virkelig hørt,
han lyttede til min bøn.[10]Ordret: »min bøns røst«.
66:20Lovet[11]Kan også oversættes: »velsignet«. være Gud,
som ikke afviste min bøn eller vendte sin nåde[12]Tidligere oversat »miskundhed«, oversættes nu ofte »trofasthed«. fra mig!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017