Den Frie Bibel

Salme 66

Overskrift

66:1Til korlederen.
En sang. En salme.

Opfordring til lovsang

Bryd ud i jubel for Gud, hele jorden!
66:2Lovsyng hans navns ære,
giv ham ære, en lovsang for ham.
66:3Sig til Gud: »Hvor frygtindgydende er dine gerninger,
på grund af din magts storhed skal dine fjender krybe for dig!
66:4Hele jorden skal kaste sig ned for dig og lovsynge dig;
de skal lovsynge dit navn«. Sela°

Guds store handlinger

66:5Kom og se Guds gerninger,
han er frygtindgydende i handling mod mennesker.
66:6Han forvandlede hav til tørt land,
de gik til fods gennem strømmen.
Lad os da glæde os i ham.
66:7Han hersker evigt i sin magt,
hans øjne overvåger folkene;
de genstridige skal ikke ophøje sig selv. Sela

Lovsang

66:8Pris vor Gud, I folkeslag!
Lad lovprisningen af ham lyde!
66:9Han som holder vor sjæl i live
og ikke lod vor fod snuble.
66:10For du har prøvet os, Gud,
du har lutret os, som man lutrer sølv.
66:11Du har bragt os i garnet,
du lagde byrde på vore hofter.
66:12Du lod et menneske ride over vort hoved,
vi gik gennem ild og vand,
men du førte os ud til overflod.

Offer og tak

66:13Jeg vil gå ind i dit hus med brændofre,
jeg vil indfri mine løfter til dig,
66:14dem som mine læber åbnede sig med,
og som min mund udtalte, da jeg var i nød.
66:15Jeg vil ofre dig brændoffer af fedekvæg
med offerduften af væddere;
jeg vil bringe okser og bukke. Sela
66:16Kom og hør, så vil jeg fortælle
alle som frygter Gud,
hvad han har gjort for min sjæl.
66:17Til ham råbte jeg med min mund,
og der var lovsang under min tunge.
66:18Hvis jeg havde haft ondt i sinde,
så ville Herren ikke have hørt mig.
66:19Men Gud har virkelig hørt,
han lyttede til min bøn.
66:20Lovet være Gud,
som ikke afviste min bøn eller vendte sin nåde° fra mig!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017