Den Frie Bibel

Salme 25

Overskrift

25:1Af David.

Bøn om hjælp og tilgivelse

Til dig, , løfter jeg min sjæl.
25:2Min Gud,[a]Mange flytter versets første ord, ʔᵉlōhay (»Min Gud«) til vers 1. Begrundelsen er dels, at vers 1 er kort, dels at salmen er alfabetisk, så vers 1 begynder med alfabetets første bogstav, vers 2 med det andet osv. Men det gælder kun for vers 2 hvis ʔᵉlōhay flyttes så verset begynder med det næste ord, bᵊxā (»på dig«), der begynder med alfabetets andet bogstav. jeg har stolet på dig – lad mig ikke blive til skamme,
mine fjender må ikke fryde sig over mig.
25:3Ja, ingen som håber på dig, skal blive til skamme,
skam kommer over dem som handler troløst uden årsag.
25:4, lad mig kende dine veje,
lær mig dine stier!
25:5Gør at jeg vandrer i din sandhed, og belær mig,
for du er min frelses Gud,
jeg[b]Som regel lader man verset begynde med et w (»og«), da det er forudsat, hvis salmen skal være alfabetisk. har ventet på dig hele dagen.
25:6Husk din barmhjertighed, , og din nåde,[1]Tidligere oversat »miskundhed«.
for de har været fra evighed.
25:7Husk ikke min ungdoms synder og mine overtrædelser,
husk du mig efter din nåde
for din godheds skyld, !

Tillid til Guds godhed og troskab

25:8God og retskaffen er ,
derfor belærer han syndere om vejen.
25:9Han vil lade ydmygede vandre i retfærdighed,
og han vil lære de ydmyge sin vej.
25:10Alle stier er nåde og sandhed
for dem som holder hans pagt og hans vidnesbyrd.
25:11For dit navns skyld, ,
tilgiv mig dog min skyld, for den er stor.
25:12Hvem er da den mand som frygter ?
Ham vil han belære om den vej han skal vælge.[c]Dvs.: Uanset hvem det er der frygter , så vil han belære ham.
25:13Hans sjæl skal bo i lykke,
og hans efterkommere[2]Ordret: »sæd«. skal besidde landet.
25:14 har fortroligt fællesskab med dem der frygter ham,
ja, hans pagt belærer dem.[3]Ordret: »og/ja, hans pagt til at belære dem«.

Ny bøn om hjælp og frelse

25:15Mine øjne er altid rettet mod ,
for han befrier mine fødder fra nettet.
25:16Vend dig til mig, og vær mig nådig,
for jeg er ene og hjælpeløs.
25:17Mit hjertes nød har de[4]Dvs. »fjenderne«. gjort stor[d]Ordret: »vid/bred«. Mange oversættere trækker dog slutbogstavet û i ordet: hirḥîvû over til andet halvvers (som: w, »og«) og vokaliserer: harḥêv: »gør plads (for mit hjertes nød)« eller evt.: »gør (mit hjerte) fri (af nød)«.;
før mig ud af mine trængsler!
25:18Se hen til[e]Da salmen er alfabetisk, burde verset begynde med et q. Det kan være faldet ud, så der i stedet for rᵊʔēʰ (»se hen til«) skal stå qirʔāʰ: »mød«. min hjælpeløshed og min modgang,
og tilgiv[5]Ordret: »borttag« alle mine synder!
25:19Se hen til mine fjender, for de er mange,
og de hader mig med uretfærdigt had.
25:20Bevar min sjæl og red mig
så jeg ikke bliver til skamme, for jeg har søgt tilflugt hos dig.
25:21Lad uskyld og oprigtighed bevare mig,
for jeg har ventet på dig.

Afsluttende bøn om frelse for hele Israel

25:22Forløs, o Gud, Israel
fra al dets nød!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.04.2018