Den Frie Bibel

Salme 25

Overskrift

25:1Af David.

Bøn om hjælp og tilgivelse

Til dig, HERRE, løfter jeg min sjæl.
25:2Min Gud, jeg har stolet på dig – lad mig ikke blive til skamme,
mine fjender må ikke fryde sig over mig.
25:3Ja, ingen som håber på dig, skal blive til skamme,
skam kommer over dem som handler troløst uden årsag.
25:4HERRE, lad mig kende dine veje,
lær mig dine stier!
25:5Gør at jeg vandrer i din sandhed, og belær mig,
for du er min frelses Gud,
jeg har ventet på dig hele dagen.
25:6Husk din barmhjertighed, HERRE, og din nåde°,
for de har været fra evighed.
25:7Husk ikke min ungdoms synder og mine overtrædelser,
husk du mig efter din nåde
for din godheds skyld, HERRE!

Tillid til Guds godhed og troskab

25:8God og retskaffen er HERREN,
derfor belærer han syndere om vejen.
25:9Han vil lade ydmygede vandre i retfærdighed,
og han vil lære de ydmyge sin vej.
25:10Alle HERRENS stier er nåde og sandhed
for dem som holder hans pagt og hans vidnesbyrd.
25:11For dit navns skyld, HERRE,
tilgiv mig dog min skyld, for den er stor.
25:12Hvem er da den mand som frygter HERREN?
Ham vil han belære om den vej han skal vælge.
25:13Hans sjæl skal bo i lykke,
og hans efterkommere skal besidde landet.
25:14HERREN har fortroligt fællesskab med dem der frygter ham,
ja, hans pagt belærer dem.

Ny bøn om hjælp og frelse

25:15Mine øjne er altid rettet mod HERREN,
for han befrier mine fødder fra nettet.
25:16Vend dig til mig, og vær mig nådig,
for jeg er ene og hjælpeløs.
25:17Mit hjertes nød har de gjort stor;
før mig ud af mine trængsler!
25:18Se hen til min hjælpeløshed og min modgang,
og tilgiv alle mine synder!
25:19Se hen til mine fjender, for de er mange,
og de hader mig med uretfærdigt had.
25:20Bevar min sjæl og red mig
så jeg ikke bliver til skamme, for jeg har søgt tilflugt hos dig.
25:21Lad uskyld og oprigtighed bevare mig,
for jeg har ventet på dig.

Afsluttende bøn om frelse for hele Israel

25:22Forløs, o Gud, Israel
fra al dets nød!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Eksegetisk layout: Mikkel Kølkær
Dato for denne version: 24.10.2022