Den Frie Bibel

Salme 6[a]

Salmen hører til den kristne kirkes syv bodssalmer (32; 38; 51; 102; 130; 143).

Overskrift

6:1Til korlederen[b]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.. Til strengespil. Al-ha-sheminit[c]Ordret: »på den ottende«. Meningen er ukendt. Det er foreslået at der er tale om ottestrenget instrument eller stemmeleje der er en oktav dybere (bas).. Salme af David.

Klage og bøn

6:2! straf mig ikke i din vrede,
og tugt mig ikke i din harme!
6:3Vær mig nådig, , for jeg er svag,
helbred mig, , for jeg skælver[d]Der er samme verbum i v.3b og v.4a. Mange retter verbet her til nāvᵊlû: »sygner hen«. Men teksten er forståelig, som den står, og understreger ved brugen af samme verbum at Davids lidelse er både legemlig og sjælelig. i mine knogler,
6:4og min sjæl er meget forfærdet.
Men du, ! – hvor længe?
6:5Vend tilbage[e]šûvāʰ (»vend tilbage«) kunne også opfattes adverbielt så v.5a skal oversættes: »red atter, , min sjæl«, ! red min sjæl,
frels mig på grund af din nåde[1]Oprindeligt oversat »miskundhed«. Ordret betyder det »trofast kærlighed«, men er vanskeligt at oversætte direkte til dansk. Overordnet er det et udtryk for Guds ufortjente, trofaste og kærlige forhold til mennesket indenfor pagten.!
6:6For i døden er der ingen der husker dig,
hvem vil takke dig i dødsriget?
6:7Jeg er udmattet af mit suk,
jeg væder hver nat min seng,
med mine tårer gennembløder jeg mit leje.
6:8Mit øje er sløvet af sorg,
det er blevet svækket på grund alle mine fjender.

David glæder sig over, at Gud har hørt hans bøn

6:9Vig fra mig, alle I som udøver ondt!
For har hørt min gråd[2]Ordret »min gråds røst«..
6:10 har hørt min indtrængende bøn,
vil tage imod min bøn.
6:11Alle mine fjender skal blive til skamme og forfærdes,
i et nu skal de vige tilbage og blive til skamme.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard, Nicolai Winther-Nielsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.02.2017