Den Frie Bibel

Salme 12

Overskrift

12:1Til korlederen. Al-ha-sheminit. Salme af David.

Bøn om hjælp

12:2Frels, HERRE! for det er ude med den fromme,
for troskab er forsvundet fra mennesker.
12:3De taler løgn, hver og en,
med smigrende læber, med et tvedelt hjerte taler de.
12:4Gid HERREN ville udrydde alle smigrende læber,
den tunge der taler store ord,
12:5dem som siger: »Med vor tunge skal vi vinde styrke,
vore læber er med os, hvem er herre over os?«

Guds løfte om hjælp

12:6»På grund af de hjælpeløses undertrykkelse
og de fattiges jamren
vil jeg nu rejse mig,« siger HERREN,
»jeg vil sætte i frelse den, som længes derefter.«

Lovprisning af Guds ord

12:7HERRENS ord er rene ord,
sølv der er smeltet i diglen i jorden,
lutret syv gange.
12:8Du, HERRE! du vil beskytte dem,
du vil bevare os imod denne slægt til evig tid,
12:9mens ugudelige vandrer omkring,
så længe usselhed ophøjes blandt mennesker.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.10.2016