Den Frie Bibel

Salme 55

Overskrift

55:1Til korlederen. Med strengespil.
Maskil af David.

Bøn og klage

55:2Hør, Gud, min bøn,
og skjul dig ikke for min tryglen.
55:3Lyt til mig og svar mig,
jeg drives omkring i min fortvivlelse, og jeg må stønne
55:4over fjendes råb,
over at ugudelig undertrykker,
for de vælter lidelse ned over mig,
og i vrede bekriger de mig.
55:5Mit hjerte skælver i mig,
og dødens rædsler er faldet over mig.
55:6Frygt og bæven kom over mig,
og forfærdelse indhyller mig.

Ønske om at flygte

55:7Så jeg sagde: Gid jeg havde vinger som en due,
så ville jeg flyve bort og fæste bo.
55:8Se, jeg ville flygte langt bort,
jeg ville overnatte i ørkenen. Sela°
55:9Jeg ville haste til et tilflugtssted for mig
som ly for en rasende vind, for en storm.

Klagebøn

55:10Forvir, Herre, gør dem uenige,
for jeg har set vold
og strid i byen.
55:11Dag og nat går de omkring den
på dens mure,
og uret og fortræd er inden i den,
55:12fordærv er inden i den,
og undertrykkelse og svig viger ikke fra dens torv.

En ven har svigtet

55:13For det er ikke en fjende som forhåner mig,
det kunne jeg bære;
det er ikke en der hader mig, som gør sig stor over mig,
ham kunne jeg skjule mig for.
55:14Men det er dig, et menneske, som var min ligemand,
min ven og min fortrolige,
55:15vi, som sammen nød den søde fortrolighed,
som vandrede i Guds hus i festskaren.

Bøn om retfærdig dom over modstanderne

55:16Død skal falde over dem!
De skal fare levende ned i dødsriget,
for der er ondskab i kammeret i deres indre.

Tillid til at Gud hører

55:17Jeg vil råbe til Gud,
og HERREN skal frelse mig.
55:18Aften og morgen og middag
vil jeg klage og jamre,
og han vil høre min røst.
55:19Han har forløst min sjæl i fred
fra kampen imod mig,
for mange var imod mig.
55:20Gud skal høre og svare dem,
han der troner fra ældgammel tid. Sela
Der er ingen forandring hos dem,
og de frygter ikke Gud.

Klage over en vens svigt

55:21Han har lagt hånd på dem som havde fred med ham,
han har vanhelliget sin pagt.
55:22Hans munds flødeagtige ord var glatte,
og hans hjerte ville krig;
hans ord var blødere end olie,
og dog var de dragne sværd.

Opmuntringsord

55:23Kast din byrde på HERREN,
så vil han holde dig oppe.
han lader ikke for evigt
den retfærdige rokkes.
55:24Men du, Gud, vil lade dem stige ned
i gravens dyb.
Mordere og bedragere
skal ikke nå halvdelen af deres dage.
Men jeg, jeg stoler på dig.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017