Den Frie Bibel

Salme 20

Overskrift

20:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledt af et verbum der betyder »dirigere«. Salme af David.

Guds folk beder for sin konge

20:2 svare dig på nødens dag!
Må Jakobs Guds navn ophøje dig!
20:3Må han sende dig hjælp fra helligdommen
og støtte dig fra Zion!
20:4Må han huske alle dine afgrødeofre
og finde velbehag[1]Ordret: »erklære for fedt«. i dit brændoffer! Sela
20:5Må han give dig efter dit hjerte
og opfylde alle dine planer!
20:6Så vil vi juble over din frelse
og løfte banner i vor Guds navn;[2]Verset kunne også oversættes som en del af bønnen: »Må vi juble over din frelse og i vor Guds navn løfte banner!«.
opfylde alle dine bønner!

Vished om at Gud hører og svarer

20:7Nu ved jeg at frelser sin salvede,
han vil svare ham fra sin hellige himmel
med sin højre hånds frelsende, vældige gerninger.
20:8Nogle stoler på vogne og nogle på heste,[3]Ordret: »nogle på vogne og nogle på heste«. Verbet »stole på« må suppleres fra andet halvvers.
men vi, vi stoler på vor Guds navn.
20:9De styrter og falder,[4]Versets verber i perfektiv kunne oversættes ved fortid, men de skal udtrykke det der er Israels erfaring, og som derfor gælder både nutid og fremtid.
men vi, vi rejser os og holder os oprejste.

Afsluttende bøn

20:10, frels kongen![b]I grundteksten står den skillende accent under versets andet ord så der egentlig skal oversættes: », frels!/(Måtte) kongen svare os, den dag vi råber!« Både indhold og rytme taler dog for, at accenten skal stå under tredje ord som forudsat her.
Svar os den dag vi råber!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.10.2016