Den Frie Bibel

Salme 27

Overskrift

27:1Af David.

Tillid til HERREN

HERREN er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg frygte?
HERREN er mit livs værn,
hvem skal jeg frygte for?
27:2Da de onde nærmede sig mig
for at fortære mit kød,
mine modstandere og mine fjender,
da snublede de og faldt.
27:3Selv om en hær vil belejre mig,
skal mit hjerte ikke frygte,
selv om man fører krig imod mig,
er jeg dog tryg.
27:4Kun ét har jeg bedt om af HERREN,
det vil jeg tragte efter:
nemlig at jeg må bo i HERRENS hus
alle mit livs dage,
for at skue med fryd HERRENS herlighed
og for at grunde i hans tempel.
27:5For han vil gemme mig i sin hytte
på ulykkens dag,
han vil skjule mig i sit telts skjulested,
han vil løfte mig op på en klippe.
27:6Og nu skal mit hoved knejse
over mine fjender som omringer mig,
og i hans telt jeg vil bringe ofre med jubel,
jeg vil synge og spille for HERREN.

Klage og bøn i helligdommen

27:7Hør, HERRE, min røst, når jeg råber,
og vær mig nådig og svar mig!
27:8Til dig sagde mit hjerte: »I skal søge mit ansigt«,
jeg søger, HERRE, dit ansigt!
27:9Skjul ikke dit ansigt for mig,
afvis ikke i vrede din tjener,
du har været min hjælp,
forkast mig ikke og forlad mig ikke,
min frelses Gud!
27:10For min far og min mor har forladt mig,
men HERREN tager mig op til sig.
27:11Lær mig, HERRE, din vej
og led mig ad den jævne sti,
for mine fjenders skyld.
27:12Prisgiv mig ikke i mine modstanderes vold,
for falske vidner har rejst sig mod mig,
de fnyser vold.
27:13Hvis jeg ikke havde stolet på at jeg skulle se HERRENS godhed i de levendes land – !

Nådes- eller opmuntringsord

27:14Vent på HERREN, vær stærk,
og gør dit hjerte stærkt,
ja, vent på HERREN!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016