Den Frie Bibel

Salme 27

Overskrift

27:1Af David.

Tillid til

er mit lys og min frelse,
hvem skal jeg frygte?
er mit livs værn,
hvem skal jeg frygte for?
27:2Da de onde nærmede sig mig
for at fortære mit kød,
mine modstandere og mine fjender,
da snublede de og faldt.
27:3Selv om en hær vil belejre mig,
skal mit hjerte ikke frygte,
selv om man fører krig imod mig,
er jeg dog tryg.
27:4Kun ét har jeg bedt om af ,
det vil jeg tragte efter:
nemlig at jeg må bo i hus
alle mit livs dage,
for at skue med fryd herlighed
og for at grunde[a]Betydningen af verbet er omdiskuteret. Grundbetydningen er »undersøge nøje«. Meningen er muligvis at søge guddommeligt svar. i hans tempel.
27:5For han vil gemme mig i sin hytte
på ulykkens dag,
han vil skjule mig i sit telts skjulested,
han vil løfte mig op på en klippe.
27:6Og nu skal mit hoved knejse
over mine fjender som omringer mig,
og i hans telt jeg vil bringe ofre med jubel,
jeg vil synge og spille for .

Klage og bøn i helligdommen

27:7Hør, , min røst, når jeg råber,
og vær mig nådig og svar mig!
27:8Til dig sagde mit hjerte: »I skal søge mit ansigt«,[b]Teksten er vanskelig, men meningen er formodentlig at salmisten i sit hjerte husker det citerede ord fra Gud (2 Mos 23,17; 34,23; 5 Mos 4,29).
jeg søger, , dit ansigt!
27:9Skjul ikke dit ansigt for mig,
afvis ikke i vrede din tjener,
du har været min hjælp,
forkast mig ikke og forlad mig ikke,
min frelses Gud!
27:10For[c]Ordet kî- (»for«) har flere betydninger. Det kan betyde »selv om« der kan give god mening her: »Selv om min far og min mor har forladt mig, vil tage mig op til sig«. min far og min mor har forladt mig,
men tager mig op til sig.
27:11Lær mig, , din vej
og led mig ad den jævne sti,
for mine fjenders skyld.
27:12Prisgiv mig ikke i mine modstanderes vold,[1]Ordret »sjæl«. Det oversættes her forskelligt, fx. »begær, lyst til mord«.
for falske vidner har rejst sig mod mig,
de fnyser vold.
27:13Hvis jeg ikke havde stolet på at jeg skulle se godhed i de levendes land – ![d]Enten er der underforstået en eftersætning: »så havde det været ude med mig«, eller også skal vers 12b-c være den logiske eftersætning: »for falske vidner havde rejst sig … hvis jeg ikke havde stolet på «.

Nådes- eller opmuntringsord

27:14Vent på , vær stærk,
og gør dit hjerte stærkt,
ja, vent på !

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016