Den Frie Bibel

Salme 21

Overskrift

21:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledt af et verbum der betyder »dirigere«.
Salme af David.

Tak for godhed mod kongen

21:2! Over din styrke glæder kongen sig,
og over din frelse – hvor jubler han højt!
21:3Du har givet ham, hvad hans hjerte ønskede,
og ikke nægtet ham det hans læber bad om. Sela.[b]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
21:4For du kommer ham i møde med velsignelser, fulde af godhed,[1]Ordret: »godheds velsignelser«.
du sætter en krone af fint guld på hans hoved.
21:5Han bad dig om liv, og du gav ham det,
en række af dage for evigt og altid.
21:6Stor er hans ære ved din frelse,
du lægger højhed og herlighed på ham.
21:7For du gør ham til velsignelser for altid,
du fylder ham med glæde[2]Ordret: »du glæder ham med glæde«. for dit ansigt.
21:8For kongen stoler på ,
og ved den Højestes nåde[3]Tidligere oversat »miskundhed«. skal han ikke rokkes.

Med Guds hjælp skal kongen også fremover besejre sine og folkets fjender

21:9Din hånd skal finde alle dine fjender,
din højre hånd skal finde dem der hader dig.
21:10Du skal gøre dem som en brændende ovn når du viser dit ansigt,
skal opsluge dem i sin vrede,[c]Der er flere tekstmæssige vanskeligheder i verset. Ifølge den adskillende accent går første halvvers hertil. Det er usædvanlig langt. Og derved er det et problem at afgøre hvor »« hører til. Hvis det hører til »viser dit ansigt«, er verset dog talt til i modsætning til de omkringstående vers. Derfor den valgte oversættelse.
og ild skal fortære dem.
21:11Du skal udslette deres afkom[4]Ordret: »frugt« af jorden
og deres sæd blandt menneskers børn.[5]Ordret: »Adams børn«.
21:12Skønt de har planlagt ondt imod dig,
spundet rænker – så vil de intet formå.
21:13For du skal slå dem på flugt,[6]Ordret: »Du gør dem til ryg«.
du sigter med dine buestrenge mod deres ansigt.

Afsluttende bøn og lovprisning

21:14Rejs dig, , i din styrke!
Vi vil prise din vælde med sang og spil.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016