Den Frie Bibel

Salme 53

Overskrift

53:1Til korlederen.
Al-mahalat.
Maskil af David.

Klage over menneskers fordærvede tilstand

53:2En tåbe siger i sit hjerte: »Der er ingen Gud«.
De udfører fordærvelig, afskyelig nederdrægtighed,
der er ingen der gør godt.
53:3Gud skuede ned fra himlen
på menneskets børn,
for at se om der var en forstandig,
en der søgte Gud.
53:4De er alle faldet fra,
alle fordærvede,
ingen gør godt,
end ikke en eneste.

Gud er dommer og frelser

53:5Mon de ikke ved det, de der begår synd,
der æder mit folk, som åd de brød? De påkaldte ikke Gud.
53:6Da skal de gribes af stor rædsel, hvor der ikke var rædsel,
for Gud skal splitte din belejrers knogler.
Du har gjort til skamme, for Gud forkaster dem.

Bøn om frelse

53:7Gid Israels frelse må komme fra Zion!
Når Gud vender sit folks skæbne, da skal Jakob juble, Israel skal glæde sig.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017