Den Frie Bibel

Salme 53

Overskrift

53:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledet af et verbum der betyder »dirigere«.
Al-mahalat.[b]Betydningen af ʕal-māḥᵃlat er usikker. Det kan evt. betyde: »på lidende vis/under sygdom« eller være en melodihenvisning (på melodien »mahalat«) eller anvisning om et fløjteinstrument.
Maskil[c]Betydningen er usikker. Man har tidligere (med støtte i Septuaginta) forstået det som »læredigt« idet ordet må være afledet af roden śkl: »være klog, overvejende«. Dette passer dog dårligt med flertallet af de salmer, der kaldes »maskil« (Sl 42; 44; 45; 52-55; 74; 78; 88; 89; 142). Det må snarere forstås som »meditation« eller »kunstfærdig salme« eller evt. »hyldestsang«. af David.

Klage over menneskers fordærvede tilstand

53:2En tåbe siger i sit hjerte: »Der er ingen Gud«.
De udfører fordærvelig, afskyelig nederdrægtighed,
der er ingen der gør godt.
53:3Gud skuede ned fra himlen
på menneskets børn,
for at se om der var en forstandig,
en der søgte Gud.
53:4De er alle faldet fra,[1]Grammatisk har grundteksten singularis, men det må opfattes kollektivt.
alle fordærvede,
ingen gør godt,
end ikke en eneste.

Gud er dommer og frelser

53:5Mon de ikke ved det, de der begår synd,
der æder mit folk, som åd de brød? De påkaldte ikke Gud.
53:6Da skal de gribes af stor rædsel,[d]Qatal skal oftest oversættes ved fortid, men her er den forstået som udtryk for vished om det der vil ske. Ellers skal der oversættes: »Da var de grebet af stor rædsel«. hvor der ikke var rædsel,
for Gud skal splitte din belejrers knogler.
Du har gjort til skamme,[e]Ordene må være henvendt til den undertrykte der har gjort sine modstandere til skamme ved at bevare tilliden til Gud. Af hensyn til sammenhængen rettes der ofte til 3. person pluralis: »De er gjort til skamme«, evt.: »De bliver gjort til skamme«. for Gud forkaster dem.

Bøn om frelse

53:7Gid[2]Ordret: »hvem giver«, men det er en almindelig ønskeformel. Israels frelse[3]I grundteksten er ordet pluralis der understreger intensiteten. må komme fra Zion!
Når Gud vender sit folks skæbne,[f]Ordet šᵊvût er omdiskuteret. Tidligere mente man det var afledt af roden šbh (»tage til fange«, altså: »fangenskab«. Nu peges der oftest på roden šwb (egtl.: »vende tilbage«, her: »skæbne«. da skal Jakob juble, Israel skal glæde sig.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017