Den Frie Bibel

Salme 32

Overskrift

32:1Af David. Maskil.

Lykken i tilgivelsen

Salig er den, hvis overtrædelse er forladt,
hvis synd er skjult.
32:2Saligt er det menneske som HERREN ikke tilregner skyld,
og i hvis ånd der ikke er svig.

Lidelse på grund af ubodfærdighed

32:3Da jeg tav, sygnede mine knogler hen
under min stønnen hele dagen.
32:4For dag og nat lå din hånd tungt på mig,
min livskraft svandt hen
i sommerens tørke. Sela°

Syndsbekendelse

32:5Jeg bekendte min synd for dig
og skjulte ikke min skyld,
jeg sagde: »Jeg vil aflægge tilståelse for mine overtrædelser for HERREN«,
og du forlod mig min syndeskyld. Sela

Opmuntring til at søge hjælp hos Gud

32:6Derfor skal hver from bede til dig
den stund, du findes.
Selv en flod af store vande -
til ham skal de ikke nå.
32:7Du er mit skjul,
du bevarer mig for trængsel,
med udfrielsens jubel omgiver du mig. Sela

Guds nådesord

32:8»Jeg vil undervise dig og lære dig den vej som du skal gå,
jeg vil råde dig, idet mit øje er rettet mod dig.«

Formaning og opmuntring til at stole på HERREN

32:9Vær ikke som hest, som muldyr, uden indsigt,
hvis prydelse er tømme og bidsel, hvormed man kan tvinge dem
når de ikke vil komme nær til dig.
32:10Mange smerter er der til den ugudelige,
men den, som stoler på HERREN,
omgiver han med nåde°.

Afsluttende lovprisning

32:11Glæd jer i HERREN, og fryd jer, I retfærdige!
og I skal juble, alle I som er oprigtige af hjertet!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016