Den Frie Bibel

Salme 32

Overskrift

32:1Af David. Maskil.[a]Betydningen er usikker. Man har tidligere (med støtte i Septuaginta) forstået det som »læredigt«, idet ordet må være afledet af roden śkl: »være klog, overvejende« Dette passer dog dårligt med flertallet af de salmer der kaldes »maskil« (Sl 42; 44; 45; 52-55; 74; 78; 88; 89; 142). Det må snarere forstås som »meditation« eller »kunstfærdig salme« eller evt. »hyldestsang«

Lykken i tilgivelsen

Salig er den, hvis overtrædelse er forladt,
hvis synd er skjult.
32:2Saligt er det menneske som ikke tilregner skyld,
og i hvis ånd der ikke er svig.

Lidelse på grund af ubodfærdighed

32:3Da jeg tav, sygnede mine knogler hen
under min stønnen hele dagen.
32:4For dag og nat lå din hånd tungt på mig,
min livskraft[b]Betydningen af lāšād er højst usikker. Det optræder kun her og 4 Mos 11,8, hvor det oversættes »kage«. Her måske »fedt/saft«, der kan forstås som »livskraft«. Ellers må man rette til lāšōn: »tunge« svandt hen
i sommerens tørke. Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.

Syndsbekendelse

32:5Jeg bekendte min synd for dig
og skjulte ikke min skyld,
jeg sagde: »Jeg vil aflægge tilståelse for mine overtrædelser for «,
og du forlod mig min syndeskyld. Sela

Opmuntring til at søge hjælp hos Gud

32:6Derfor skal hver from bede til dig
den stund, du findes.
Selv[d]Ordet raq er omdiskuteret. Oftest skal det oversættes »kun«. Det er usikkert om det skal knyttes til denne eller den foregående linje. Hvis det knyttes til den foregående linje, understreger det at tiden, hvor Gud kan findes, er begrænset en flod af store vande -
til ham skal de ikke nå.
32:7Du er mit skjul,
du bevarer mig for trængsel,
med udfrielsens jubel omgiver du mig. Sela

Guds nådesord[e]Andre opfatter verset som salmistens belærende ord til menigheden

32:8»Jeg vil undervise dig og lære dig den vej som du skal gå,
jeg vil råde dig, idet mit øje er rettet mod dig.«

Formaning og opmuntring til at stole på

32:9Vær[f]Verbet er plur., så verset kan ikke være umiddelbar forlængelse af det foregående vers ikke som hest, som muldyr, uden indsigt,
hvis prydelse er tømme og bidsel, hvormed man kan tvinge dem
når de ikke vil komme nær til dig.
32:10Mange smerter er der til den ugudelige,
men den, som stoler på ,
omgiver han med nåde.[1]Tidligere oversat: »miskundhed«

Afsluttende lovprisning

32:11Glæd jer i , og fryd jer, I retfærdige!
og I skal juble, alle I som er oprigtige af hjertet!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016