Den Frie Bibel

Salme 104

HERREN er stor!

Min sjæl, pris HERREN!
HERRE, min Gud, du er meget stor!
Du har iført dig højhed og ære.
104:2Du som er hyllet i lys som kappe,
som spænder himlen ud som en teltdug,
104:3som bygger dine højsale i vandene;
som gør skyerne til din vogn,
som farer frem på vindens vinger,
104:4som gør vinde til dine sendebud,
flammende ild til dine tjenere.

HERREN er jordens skaber

104:5Han grundfæstede jorden på dens grundvold,
den skal ikke rokkes i al evighed.
104:6Du dækkede den med urdybet som et klæde,
så der stod vand over bjerge.
104:7Det flygtede for din trussel,
løb skræmt bort for din tordens skrald.
104:8Det steg op over bjerge og ned i dale
til det sted som du fastsatte for det.
104:9Du satte en grænse det ikke må overskride,
det skal ikke igen dække jorden.

Gud sørger for alt levende

104:10Han sender kilder ud i dalene,
de flyder mellem bjerge,
104:11de giver vand til alle markens vilde dyr,
vildæsler slukker deres tørst.
104:12Ved dem slår himlens fugle sig ned,
mellem grenene lader de deres stemme lyde.
104:13Han vander bjerge fra sine højsale,
jorden mættes af dine gerningers frugt.
104:14Han lader græs gro frem til kvæget
og planter til mennesket at arbejde med
for at frembringe brød af jorden
104:15og vin der glæder et menneskes hjerte,
så ansigtet kommer til at stråle af olie,
og brød styrker et menneskes hjerte.
104:16HERRENS træer mættes,
Libanons cedre som han har plantet
104:17der hvor fuglene bygger rede,
storken hvis bo er cypresser.
104:18De høje bjerge er for stenbukkene,
klipperne er tilflugtssted for klippegrævlingen.

Gud giver både aktivitet og hvile

104:19Han skabte månen til at fastsætte festtiderne,
solen kendte sin nedgang.
104:20Når du sender mørke, bliver det nat,
i den rører alle skovens vilde dyr på sig.
104:21De unge løver brøler efter rov
og for at kræve deres føde af Gud.
104:22Når solen står op, trækker de sig tilbage
og lægger sig i deres huler.
104:23Mennesket går ud til sin gerning
og til sit arbejde indtil aften.

Gud skabte også havenes vrimmel

104:24Hvor er dine værker mange, HERRE!
Du skabte dem alle med visdom,
jorden er fuld af dit skaberværk.
104:25Her er havet, stort og vidt til alle sider,
der er en vrimmel uden tal,
både små og store dyr.
104:26Der sejler skibene,
der er Livjatan, som du skabte til at lege med.

Alt liv er afhængigt af Gud

104:27De venter alle med håb til dig om
at du skal give dem deres føde i rette tid.
104:28Du giver dem, og de samler op,
du åbner din hånd, og de mættes med godt.
104:29Du skjuler dit ansigt, og de forfærdes,
du tager deres ånd tilbage, og de dør
og vender tilbage til deres støv.
104:30Du sender din Ånd, og de skabes,
og du fornyer jordens skikkelse.

HERRENS herlighed skal vare evigt

104:31Må HERRENS herlighed vare evigt,
må HERREN glæde sig over sine værker!
104:32Han ser på jorden, og den skælver,
han rører ved bjerge, og de ryger.
104:33Jeg vil synge for HERREN så længe jeg lever,
jeg vil lovsynge min Gud så længe jeg er til.
104:34Gid mit digt må behage ham,
jeg vil glædes i HERREN.
104:35Gid syndere må udryddes fra jorden
og ugudelige ikke være til længere!
Min sjæl, pris HERREN!
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Eksegetisk layout: Mikkel Kølkær
Dato for denne version: 24.10.2022