Den Frie Bibel

Salme 28

Overskrift

28:1Af David.

Bøn om hjælp

Til dig, HERRE, vil jeg råbe,
min klippe, vend dig ikke tavs bort fra mig
så du tier over for mig,
og jeg bliver som dem, der stiger ned i graven.
28:2Hør min tryglende røst,
når jeg råber til dig om hjælp,
når jeg løfter mine hænder
til din helligdoms inderste rum.
28:3Riv mig ikke bort sammen med ugudelige
og med dem der begår synd,
dem der taler fred med deres næste,
skønt der er ondt i deres hjerte.
28:4Giv dem efter deres gerning
og efter deres handlingers ondskab,
giv dem efter deres hænders værk,
gengæld dem deres handling.
28:5For de giver ikke agt på HERRENS gerninger,
og heller ikke på hans hænders værk,
han skal rive dem ned og ikke bygge dem op.

Lovprisning og tak

28:6Lovet være HERREN,
for han har hørt min tryglende røst.
28:7HERREN er min styrke og mit skjold,
på ham har mit hjerte stolet,
og jeg blev hjulpet så mit hjerte jublede,
og med min sang vil jeg takke ham.
28:8HERREN er styrke for sit folk,
og han er en frelsende borg for sin salvede.
28:9Frels dit folk,
og velsign din arv,
og vogt dem og bær dem til evig tid.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016