Den Frie Bibel

Salme 17

Overskrift

17:1En bøn af David.

Bøn om hjælp

Hør, , på retfærdighed![a]Meningen: »Hør på bønnen for en retfærdig sag«.
Lyt opmærksomt til min klage,
hør på min bøn
fra mine læber uden svig.
17:2Lad min ret udgå fra dit ansigt,
lad dine øjne iagttage med retskaffenhed.

Forsikring om uskyld i den konkrete sag

17:3Du har prøvet mit hjerte, set nøje efter om natten,
ransaget[1]Ordret: »prøvet ved at smelte mig«. mig: Du finder intet.[2]Underforstået »intet skændigt«. Ofte vokaliseres dog (med LXX) zammōtî (»jeg tænkte«) i næste linje som: zimmātî: »min (påståede) skændselsdåd«, der trækkes ind i denne linje.
Jeg har besluttet at min mund ikke skal forsynde sig.
17:4Hvad angår menneskets handlinger,[3]Dvs. hvad end mennesker gjorde.
så har jeg ved dine læbers ord
vogtet mig for voldsmandens stier.
17:5Mine skridt holdt sig til dine spor,
mine skridt vaklede ikke.

Ny bøn om hjælp mod stærke fjender

17:6Jeg har råbt til dig, for du vil svare[b]Imperfektiv angiver her, at Gud plejer at svare. mig, Gud!
Bøj dit øre til mig, hør mine ord![4]Ordret: »min tale«
17:7Vis din underfulde nåde,[5]Oprindeligt oversat »miskundhed«. Ordet er vanskeligt at oversætte direkte til dansk. Overordnet er det et udtryk for Guds ufortjente, trofaste og kærlige forhold til mennesket indenfor pagten.
du som med din højre hånd frelser dem som søger tilflugt for modstandere.[c]Versets sidste fire ord oversættes forskelligt. Umiddelbart oplagt på grund af ordenes rækkefølge er: »du frelser dem der søger tilflugt for dem der rejser sig mod din højre hånd (= mod din magt/mod din frelse)«. Oftere oversættes som her eller: »du frelser dem som søger tilflugt i din højre hånd for modstandere«.
17:8Vogt mig som en øjesten,[6]Ordret: »pusling af øjets datter«.
skjul mig i dine vingers skygge
17:9for de ugudelige som har øvet vold mod mig,
for mine fjender som begærligt omringer mig.
17:10De har lukket deres hjerte til med fedt,[d]ḥelbāmô ssāgᵊrû ordret: »Deres fedt har de lukket«. Fedtlaget, der beskytter indvoldene, blev regnet for sæde for følelserne. Meningen kan være: »de er ufølsomme«. Ofte retter man (dog uden støtte i nogen tekst) til: ḥelæv libbāmô ssāgᵊrû: »De har lukket deres hjerte til med fedt«.
med deres mund taler de i hovmod.
17:11Hvor vi end går,[e]ʔaššurênû ordret: »vore skridt«. Der er afvigende formuleringer i en del håndskrifter og gamle oversættelser. Evt. kan der stå: ʔiššudunî: »de har opsporet mig« eller: jᵊšurûnî: »de lurer på mig«. har de nu omringet mig,
deres øjne er rettet mod at kaste mig[f]»mig« står ikke i den hebraiske tekst, men er formodentlig underforstået. Sætningen kan dog også forstås mere generelt: »De er opsatte på at kaste alle modstandere til jorden«. til jorden.
17:12Han ligner en løve der hungrer efter rov,
og en ungløve der sidder i skjul.
17:13Rejs dig, , træd op imod hans ansigt, kast ham ned,
frels min sjæl fra den ugudelige ved dit sværd,
17:14fra folk ved din hånd,
! fra folk hvis del i livet er af verden,[g]Versets første halvdel er omdiskuteret. Den stakåndede sætningsbygning kan afspejle at David har mistet kontrollen over sine følelser, men især synes der at mangle et verbum i dette halvvers. Det er foreslået, at mimᵊtîm (»fra folk«) kan være fejlskrivning for mᵊmîtām: »Dræb dem«, altså: »dræb dem ved din hånd, , dræb dem fra verden, fra deres andel i livet«.
og fyld deres bug med det du har gemt,
lad deres børn mættes
og efterlade deres rest til deres småbørn.

Bøn om livgivende fællesskab med Gud

17:15Jeg skal i retfærdighed[h]Her er der tænkt på den retfærdighed, Gud skænker, altså på Guds troskab i pagten. skue dit ansigt,
mættes af din skikkelse når jeg vågner.[i]David kan have tænkt på opvågnen fra døden.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.10.2016