Den Frie Bibel

Salme 34

Overskrift

34:1Af David.
Dengang han spillede vanvittig over for Abimelek som fordrev ham, så han drog bort.

Indledende lovprisning

34:2Jeg vil prise HERREN til hver en tid,
hans lovsang skal altid være i min mund.
34:3Over HERREN skal min sjæl rose sig,
de ydmyge skal høre det og glæde sig.
34:4Ophøj HERREN sammen med mig,
og lad os sammen forherlige hans navn.

Taksigelse for bønhørelse

34:5Jeg søgte HERREN, og han svarede mig
og befriede mig for al min frygt.
34:6De så på ham og strålede af glæde,
og deres ansigter skal ikke blive skamfulde.
34:7Denne hjælpeløse råbte, og HERREN hørte
og frelste ham af alle hans trængsler.
34:8HERRENS engel lejrer sig
omkring dem der frygter ham, og udfrier dem.
34:9Smag og se, at HERREN er god;
salig den mand der søger tilflugt hos ham.
34:10Frygt HERREN, I hans hellige,
for de der frygter ham, mangler intet.
34:11Unge løver lider nød og sulter,
men de der søger HERREN, skal ikke mangle noget godt.

Belærende del: Jeg vil lære jer at frygte HERREN

34:12Kom, børn! Hør på mig,
jeg vil lære jer frygt for HERREN.
34:13Hvem er den mand som er glad for livet,
som elsker dage hvor han ser lykke?
34:14Bevar din tunge fra ondt
og dine læber fra at tale svig.
34:15Hold dig fra ondt, og gør godt,
søg fred, og jag efter den!
34:16HERRENS øjne er vendt til retfærdige
og hans ører til deres råb om hjælp.
34:17HERRENS ansigt er vendt imod dem der gør ondt,
for at udslette deres minde fra jorden.
34:18De skreg, og HERREN hørte,
og fra alle deres trængsler befriede han dem.
34:19Nær er HERREN hos dem hvis hjerte er sønderbrudt,
og dem hvis ånd er sønderknust, vil han frelse.
34:20Mange lidelser rammer en retfærdig,
men af dem alle vil HERREN udfri ham.
34:21Han beskytter alle hans knogler,
ikke en af dem skal blive sønderbrudt.
34:22Ulykke skal dræbe den gudløse,
og de der hader en retfærdig, skal bøde.
34:23HERREN forløser sine tjeneres sjæl,
og alle de der søger tilflugt hos ham, skal ikke bøde.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016