Den Frie Bibel

Salme 34[1]

Salmen er alfabetisk, så v. 2 begynder med alfabetets første bogstav, v.3 med det andet osv.

Overskrift

34:1Af David.
Dengang han spillede vanvittig[2]Ordret: »forstillede sin forstand« over for Abimelek som fordrev ham, så han drog bort.

Indledende lovprisning

34:2Jeg vil prise til hver en tid,
hans lovsang skal altid være i min mund.
34:3Over skal min sjæl rose sig,
de ydmyge skal høre det og glæde sig.
34:4Ophøj sammen med mig,
og lad os sammen forherlige hans navn.

Taksigelse for bønhørelse

34:5Jeg søgte , og han svarede mig
og befriede mig for al min frygt.
34:6De så på ham og strålede af glæde,[a]Sætningen er vanskelig. Der mangler et subjekt, der må underforstås: »de/man«. Ellers skal hibbîṭû (»de så«)og nāhārû (»strålede af glæde«) vokaliseres som imperativer: habbîṭû og nᵊhārû: »Se hen til ham og strål af glæde«. Det kræver dog også rettelse i næste linje, hvor ûfnêhem (»og deres ansigt«) skal rettes til ûfnêkem: »jeres ansigter«
og deres ansigter skal ikke blive skamfulde.
34:7Denne hjælpeløse råbte,[3]Andre oversætter: »Her er en hjælpeløs, der råbte« og hørte
og frelste ham af alle hans trængsler.
34:8 engel lejrer sig
omkring dem der frygter ham, og udfrier dem.
34:9Smag og se, at er god;
salig den mand der søger tilflugt hos ham.
34:10Frygt , I hans hellige,
for de der frygter ham, mangler intet.
34:11Unge løver lider nød og sulter,
men de der søger , skal ikke mangle noget godt.

Belærende del: Jeg vil lære jer at frygte

34:12Kom, børn! Hør på mig,
jeg vil lære jer frygt for .
34:13Hvem er den mand som er glad for livet,
som elsker dage hvor han ser lykke?
34:14Bevar din tunge fra ondt
og dine læber fra at tale svig.
34:15Hold dig fra ondt, og gør godt,
søg fred, og jag efter den!
34:16 øjne er vendt til retfærdige
og hans ører til deres råb om hjælp.
34:17 ansigt er vendt imod dem der gør ondt,
for at udslette deres minde fra jorden.
34:18De[b]Som regel supplerer man med »retfærdige« (med støtte i gamle oversættelser). Andre foreslår at bytte om på v. 16 og v. 17, men dermed brydes salmens alfabetiske orden (se note til salmens nummer). Man skal dog ikke helt afskrive den mulighed at det faktisk er dem »som gør ondt« (v. 17), der »skreg« i smerte og angst, da »trængsler« ramte dem – og hørte og befriede skreg, og hørte,
og fra alle deres trængsler befriede han dem.
34:19Nær er hos dem hvis hjerte er sønderbrudt,
og dem hvis ånd er sønderknust, vil han frelse.
34:20Mange lidelser rammer en retfærdig,
men af dem alle vil udfri ham.
34:21Han beskytter alle hans knogler,
ikke en af dem skal blive sønderbrudt.
34:22Ulykke skal dræbe den gudløse,
og de der hader en retfærdig, skal bøde.
34:23 forløser sine tjeneres sjæl,
og alle de der søger tilflugt hos ham, skal ikke bøde.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016