Den Frie Bibel

Salme 18

Overskrift

18:1Til korlederen. Af HERRENS tjener. Af David, som talte ordene i denne sang for HERREN den dag hvor HERREN havde reddet ham fra alle hans fjenders hånd og fra Sauls hånd.
18:2Og han sagde:

Lovprisning

Jeg elsker dig inderligt, HERRE, min styrke!
18:3HERREN er mit fjeld, min borg og min befrier,
min Gud, min klippe, hvor jeg søger tilflugt,
mit skjold og min frelses horn, min fæstning.
18:4Jeg råber til HERREN, den lovpriste,
og bliver frelst fra mine fjender.

David råbte til Gud i sin nød

18:5Dødens bånd omspændte mig,
og undergangens strømme forfærdede mig.
18:6Dødsrigets bånd omgav mig,
dødens snarer faldt over mig.
18:7Da jeg var i nød, råbte jeg til HERREN,
jeg skreg til min Gud om hjælp.
Han hørte min røst fra sit tempel,
og mit skrig til ham nåede hans ører.

Gud hørte og frelste

18:8Da bævede og rystede jorden,
bjergenes grundvolde skælvede,
de rystedes, for han var vred.
18:9Røg steg op af hans næse,
fortærende ild af hans mund,
kul flammede op fra ham.
18:10Han sænkede himlen og steg ned,
der var mørke skyer under hans fødder.
18:11Han red på en kerub og fløj,
og han svævede på vindens vinger.
18:12Han gjorde mørke til sit skjul omkring sig,
mørke vande og tykke skyer gjorde han til sin hytte.
18:13Fra glansen foran ham fór hans skyer af sted,
hagl og glødende kul.
18:14HERREN tordnede i himlen,
den Højeste lod sin røst høre,
hagl og glødende kul.
18:15Han skød sine pile ud og spredte dem,
med mange lyn forfærdede han dem.
18:16Havets bund kom til syne,
jordens grundvolde blottedes
ved din trussel, HERRE!
ved din vredes ånde.
18:17Han rakte ud fra det høje, han greb mig,
han trak mig op af de store vande.
18:18Han friede mig fra min stærke fjende
og fra dem der hader mig, for de var mig for stærke.
18:19De overfaldt mig på min ulykkes dag,
men HERREN var min støtte.
18:20Han førte mig ud i det åbne land,
han frelste mig, for han holder af mig.

Gud er den retfærdiges og den hjælpeløses hjælp

18:21HERREN belønnede mig efter min retfærdighed,
han gengældte mig efter mine hænders renhed.
18:22For jeg har nøje fulgt HERRENS veje,
og jeg er ikke ved synd faldet fra min Gud.
18:23For alle hans domme har jeg foran mig,
og hans anordninger har jeg ikke ladet vige fra mig.
18:24Jeg var retsindig for ham,
og jeg vogtede mig for min synd.
18:25HERREN gengældte mig efter min retfærdighed,
efter mine hænders renhed for hans øjne.
18:26Mod den trofaste viser du dig trofast,
mod den retsindige mand viser du dig retsindig,
18:27mod den rene viser du dig ren,
men mod den falske forstiller du dig.
18:28For du frelser et elendigt folk,
men du ydmyger de stolte øjne.
18:29Ja, du bringer min lampe til at lyse,
HERREN, min Gud, oplyser mit mørke.
18:30For ved din hjælp stormer jeg imod en skare,
og ved min Guds hjælp springer jeg over en mur.
18:31Guds vej er fuldkommen,
HERRENS tale er lutret,
han er skjold for alle, som søger tilflugt hos ham.

Guds frelsende nærvær

18:32Ja, hvem er Gud, hvis ikke HERREN?
Og hvem er en klippe, undtagen vor Gud?
18:33Den Gud som ruster mig med styrke
og gør min vej fuldkommen.
18:34Han gør mine fødder som hindernes
og stiller mig op på mine høje.
18:35Han træner mine hænder til krigen,
og mine arme til at spænde kobberbuen.
18:36Du giver mig din frelse som skjold,
og din højre hånd støtter mig,
og din ydmyghed gør mig stor.
18:37Du skaffer plads under mig for mine skridt,
og mine ankler vaklede ikke.
18:38Jeg forfølger mine fjender og når dem,
og jeg vender ikke tilbage før jeg har udryddet dem.
18:39Jeg knuser dem så de ikke kan stå op,
de falder under mine fødder.
18:40Du ruster mig med styrke til krigen,
du bøjer dem som rejste sig mod mig, under mig.
18:41Og mine fjender – du gav mig deres nakke,
dem der hadede mig, udryddede jeg.
18:42De råber om hjælp, men der er ingen frelser,
de råbte til Herren, men han svarede dem ikke.
18:43Jeg knuser dem som støv for vinden,
som gadeskarn kaster jeg dem bort.
18:44Du udfrier mig fra folkenes strid,
du gør mig til folkeslags hoved,
et folk som jeg ikke kendte, skal tjene mig.
18:45Når de hører om mig, skal de adlyde mig,
fremmede børn skal krybe for mig.
18:46Fremmede børn synker udmattede sammen,
de kommer skælvende frem fra deres borge.

Lovprisning af den frelsende Gud

18:47HERREN lever! Velsignet er min klippe
og højt ophøjet min frelses Gud!
18:48Han er den Gud som giver mig hævn
og lægger folk under mig.
18:49Du er den som udfrier mig fra mine fjender,
du ophøjer mig over mine stolte modstandere,
du redder mig fra voldsmanden.
18:50Derfor vil jeg prise dig blandt folkeslagene, HERRE!
dit navn vil jeg lovsynge.
18:51Stor hjælp giver han sin konge
og viser nåde° mod sin salvede,
mod David og mod hans sæd til evig tid.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Christian Højgaard
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 06.10.2016