Den Frie Bibel

Salme 146

Lovpris HERREN!

146:1Halleluja!
Min sjæl, lovpris HERREN!
146:2Jeg vil lovprise HERREN hele mit liv,
jeg vil lovsynge min Gud så længe jeg er til.

Stol ikke på fyrster

146:3Stol ikke på fyrster,
på et menneskebarn, hos hvem der ingen frelse er.
146:4Hans ånd forlader ham, han vender tilbage til jorden,
på den dag er hans planer gået til grunde.

Stol på HERREN!

146:5Lykkelig er den hvis hjælp er Jakobs Gud,
hvis håb hviler på HERREN, hans Gud,
146:6han som gjorde himmel og jord,
havet og alt det som er i dem,
han som bevarer troskab til evig tid,
146:7som skaffer de undertrykte ret,
som giver brød til de sultne.
HERREN sætter fanger fri,
146:8HERREN åbner blindes øjne,
HERREN rejser nedbøjede op,
HERREN elsker retfærdige.
146:9HERREN beskytter de fremmede,
han tager sig af faderløse og enker,
men ugudeliges vej gør han kroget.
146:10HERREN er konge for evigt,
din Gud, Zion, i slægt efter slægt.
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Eksegetisk bearbejdning: Lydia Nørrelykke Gad
Litterært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 22.05.2023