Den Frie Bibel

Salme 146

Lovpris !

146:1Halleluja!
Min sjæl, lovpris !
146:2Jeg vil lovprise hele mit liv,
jeg vil lovsynge min Gud så længe jeg er til.

Stol ikke på fyrster

146:3Stol ikke på fyrster,
på et menneskebarn, hos hvem der ingen frelse er.
146:4Når hans ånd forlader ham, vender han tilbage til jorden,[1]Ordret: »til sin jord«.
på den dag er hans planer gået til grunde.

Stol på !

146:5Lykkelig[2]Kan også oversættes: »salig«. er den hvis hjælp er Jakobs Gud,
hvis håb hviler på , hans Gud,
146:6skaber af himmel og jord,
havet og alt det som er i dem,
som bevarer troskab[3]Kan også oversættes: »sandhed«. til evig tid,
146:7som skaffer de undertrykte ret,
som giver brød til de sultne.
sætter fanger fri,
146:8 åbner blindes øjne,[4]Ordret blot: »åbner blinde«, underforstået: »øjne«.
rejser nedbøjede op,
elsker retfærdige.
146:9 beskytter de fremmede,
han tager sig af faderløse og enker,
men ugudeliges vej gør han krum.
146:10 er konge[5]Kan også oversættes: »skal regere«. for evigt,
din Gud, Zion, i slægt efter slægt.
Halleluja!

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 28.04.2017