Den Frie Bibel

Salme 138

Overskrift

138:1Af David.

Tak

Jeg vil takke dig af hele mit hjerte,
foran guderne vil jeg lovsynge dig.
138:2Jeg vil kaste mig ned hen imod dit hellige tempel[1]Ordret: »din helligheds tempel«.
og takke dit navn
for din nåde,[2]Tidligere oversat: »miskundhed«, nu oversættes det ofte: »trofasthed/godhed«. og for din sandhed,[3]Oversættes ofte: »troskab«.
for du har gjort dit ord[4]Grundtekstens ord (ʔimrāʰ) har en biklang af: »løfte«. stort ud over hele dit navn.[a]Linjen er omdiskuteret. Septuaginta har ikke læst: kol-šimxā (»hele dit navn«), men: kol-šēm: »hvert navn«. Mange oversættere retter: šimxā (»dit navn«) til: šāmeʸxā: »din himmel«. En tredje mulighed er at ændre vokaliseringen af: kol- (»hele«, status constructus med qamæs) til status absolutus (med cholæm): kōl og indføje et: wᵊ (»og«) foran: »dit navn«. Oversættelsen lyder da: »for du har ladet dit ord og dit navn overgå alt andet«.
138:3Den dag jeg råbte, svarede du mig,
du gjorde mig stolt, jeg[5]Ordret: »min sjæl«. fik styrke.

Lovprisning

138:4Alle jordens konger skal takke dig,
for de har hørt din munds ord.
138:5Og de skal synge om veje,
for stor er herlighed.
138:6Ja, ophøjet er , men han ser til den ringe,
og den stolte kender han på lang afstand.

Tillid

138:7Skal jeg vandre midt i trængsel, holder du mig i live,
mod mine fjenders vrede rækker du din hånd ud,
og din højre frelser mig.
138:8 skal fuldføre det for mig.
, din nåde[6]Tidligere oversat: »miskundhed«. Oversættes nu ofte: »trofasthed«. varer til evig tid,
opgiv ikke dine hænders værker.

Status for dette kapitel

Modenhed: Delvis færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Dato for denne version: 21.04.2017