Den Frie Bibel

Salme 89

Overskrift

89:1Maskil af Etan, ezraitten.

Lovprisning af Guds skabermagt og trofasthed

89:2Om HERRENS nåde vil jeg evigt synge,
i slægt efter slægt vil jeg prisende forkynde din sandhed med min mund.
89:3For jeg har sagt: Evigt opbygges nåde,
himlen – du grundfæster din sandhed i den:
89:4»Jeg har sluttet en pagt med min udvalgte,
jeg har tilsvoret David, min tjener:
89:5For evigt vil jeg grundfæste din slægt,
og jeg bygger din trone i slægt efter slægt.« Sela°
89:6Og himlen skal prise dit under, HERRE,
ja, din sandhed i de helliges forsamling.
89:7For hvem i skyerne kan være lige med HERREN?
Hvem ligner HERREN blandt gudssønnerne?
89:8En Gud der vækker stor rædsel i de helliges kreds
og er frygtindgydende over alle som er omkring ham!
89:9HERRE, Hærskarers Gud,
hvem er som du, mægtige HERREN?
Og din trofasthed omgiver dig.
89:10Du hersker over havets overmod,
når dets bølger rejser sig, dæmper du dem.
89:11Du knuste Rahab som en dræbt,
med din stærke arm spredte du dine fjender.
89:12Dig tilhører himlen, dig tilhører også jorden,
verden og alt hvad der fylder den – det har du grundlagt.
89:13Nord og syd – du skabte dem,
Tabor og Hermon jubler i dit navn.
89:14Du har en arm med styrke,
din hånd bliver stærk, du løfter din højre hånd.
89:15Retfærdighed og ret er din trones grundvold,
nåde og sandhed går foran dig.
89:16Saligt er det folk som kender til jublende hyldest,
HERRE, i dit ansigts lys kan de vandre.
89:17Over dit navn skal de fryde sig hele dagen,
og ved din retfærdighed ophøjes de.
89:18For du er deres styrkes herlighed,
og ved dit velbehag løfter du vort horn.
89:19For vort skjold tilhører HERREN,
ja, vor konge tilhører Israels Hellige.

Løfterne til og over Davids slægt

89:20Dengang talte du i et syn
til dine fromme og sagde:
»Jeg har sørget for hjælp ved en helt,
jeg har ophøjet en udvalgt ud af folket.
89:21Jeg har fundet David, min tjener,
med min hellige olie har jeg salvet ham,
89:22ham som min hånd vil holde fast,
ja, min arm skal styrke ham.
89:23Fjenden skal ikke overfalde ham,
og en ond person skal ikke mishandle ham.
89:24Men jeg vil knuse hans fjender for hans ansigt
og dem som hader ham, vil jeg slå ned.
89:25Men min sandhed og min nåde skal være med ham,
i mit navn skal hans horn ophøjes.
89:26Og jeg vil udstrække hans hånd over havet,
og hans højre hånd over floderne.
89:27Han skal råbe til mig: ›Du er min Fader,
min Gud og min frelses klippe‹.
89:28Og jeg vil gøre ham til den førstefødte,
til den øverste blandt jordens konger.
89:29Til evig tid vil jeg bevare min nåde mod ham,
og min pagt er til at stole på for ham.
89:30Jeg har fastsat at hans slægt skal bestå til evig tid,
og hans trone så længe som himlens dage varer.
89:31Hvis hans sønner forlader min lov,°
og de ikke vandrer efter mine befalinger,
89:32hvis de vanhelliger mine love
og ikke holder mine bud:
89:33Så vil jeg hjemsøge deres overtrædelse med stok
og deres skyld med slag.
89:34Men min nåde mod ham vil jeg ikke bryde
og ikke forråde min sandhed.
89:35Jeg vil ikke vanhellige min pagt
og ikke forandre det som er gået over mine læber.
89:36Ét har jeg svoret ved min hellighed:
- jeg vil aldrig lyve for David –
89:37Hans slægt skal være til evig tid,
og hans trone som solen foran mig;
89:38som månen skal den befæstes for evigt,
og et vidne på skyerne er trofast«. Sela

Klage over folkets og kongens nød

89:39Men nu har du forkastet og afvist ham,
du blev vred på din salvede.
89:40Du har forkastet pagten med din tjener,
du har vanhelliget hans krone ned på jorden.
89:41Du har revet alle hans mure ned,
du har lagt hans fæstninger i ruin.
89:42Alle som gik forbi på vejen, udplyndrede ham,
han er blevet til spot for sine naboer.
89:43Du har løftet hans modstanderes højre hånd,
du har glædet alle hans fjender.
89:44Ja, du vendte hans sværds klinge om,
og du lod ham ikke holde stand i krigen.
89:45Du har gjort ende på hans glans
og kastet hans trone til jorden.
89:46Du har afkortet hans ungdoms dage,
du har hyllet ham i skam. Sela
89:47Hvor længe, HERRE, vil du evigt skjule dig?
hvor længe skal din harme brænde som ild?
89:48Husk, hvilken livslængde jeg har,
til hvilken flygtighed du har skabt alle menneskebørn.
89:49Hvilken mand kan leve uden at skulle se døden,
kan redde sit liv fra dødsrigets magt? Sela
89:50Hvor er dine tidligere nådegerninger, Herre,
som du tilsvor David i dit løfte?
89:51Husk, Herre, spotten mod dine tjenere,
husk, at jeg i mit bryst bærer alle de mange folk,
89:52husk, at dine fjender har spottet, HERRE,
at de har spottet din salvedes fodspor.

Liturgisk lovprisning

89:53Lovet være HERREN til evig tid!
Amen, amen.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017