Den Frie Bibel

Salme 40

Overskrift

40:1Til korlederen.[a]Betydningen af lamnaṣṣēₐḥ er usikker, men det er sandsynligvis afledt af et verbum der betyder »dirigere«
Salme af David.

Lovprisning og taksigelse

40:2Jeg har håbet fast på ,
og han bøjede sig til mig og hørte mit skrig om hjælp.
40:3Og han trak mig op af undergangens[1]Andre oversætter: »brusende« grav,
af det skidne dynd,
og han satte mine fødder på en klippe,
han gjorde mine skridt faste.
40:4Og han lagde en ny sang i min mund,
en lovsang til vor Gud.
Mange skal se og frygte,
og de skal stole på .
40:5Salig den mand som har sat sin tillid til
og ikke vender sig til hovmodige
og til dem som er viklet ind i løgn.
40:6Store ting har du gjort, du,
, min Gud, dine undere
og dine tanker for os –
ingen kan sammenlignes med dig.
Lad mig forkynde og tale:[b]De to verber i korhortativ kunne også oversættes: »hvis jeg ville forkynde og tale, så er de flere …«
»De er flere, end man kan tælle«.
40:7Slagtoffer og afgrødeoffer har du ikke lyst til,
- du har gravet ører til mig[2]Sætningen er dunkel. Men meningen kan være, at Gud har givet den lydhørhed han ønsker frem for ofre -
brændoffer og syndoffer har du ikke fordret.
40:8Da sagde jeg: »Se, jeg er kommet.
I bogrullen er der skrevet om mig.
40:9Jeg har lyst til at gøre din vilje, min Gud,
og din lov er midt i mit indre.«
40:10Jeg har forkyndt godt budskab om retfærdighed
i en stor forsamling,
se, jeg vil ikke lukke mine læber,
, det ved du.
40:11Jeg har ikke skjult din retfærdighed
inde i mit hjerte,
jeg har talt om din trofasthed og din frelse,
jeg har ikke fortiet din nåde og din sandhed
for en stor forsamling.

Klage og bøn

40:12Du, ! vil ikke holde din barmhjertighed tilbage fra mig,
din nåde og din sandhed vil altid beskytte mig.
40:13For ulykker har omspændt mig,
så der intet tal er derpå,
mine synder har indhentet mig,
så jeg ikke kan se;
de er flere end hårene på mit hoved,
og mit hjerte har forladt mig.
40:14Vær nådig, , og red mig,
, skynd dig til hjælp for mig.
40:15Lad alle dem blive til skam og spot
som efterstræber min sjæl for at udrydde den,
lad dem vige tilbage og blive til skamme,
de som vil mig ondt.
40:16Lad dem forfærdes som løn for deres skændsel,
de som siger til mig: »Ha, ha!«
40:17Lad dem frydes og glædes i dig,
alle som søger dig;
de skal altid sige: » viser sin storhed!«
de som elsker din frelse.
40:18Selv om jeg er hjælpeløs og fattig,
vil Herren tænke på mig.
Min hjælper og befrier er du;
min Gud! tøv ikke!

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 06.03.2016