Den Frie Bibel

Salme 82

Overskrift

82:1Salme af Asaf.

Indledning

Gud står i det guddommelige råd,
midt iblandt guder vil han holde dom:

Guds domstale

82:2»Hvor længe vil I dømme uretfærdigt
og løfte de ugudeliges ansigter? Sela°
82:3Skaf den ringe og den faderløse ret,
hjælp den hjælpeløse og den arme til retfærdighed,
82:4red den ringe og den fattige,
udfri af de ugudeliges hånd!
82:5De vidste ikke og forstod ikke,
de vandrer omkring i mørke,
alle jordens grundvolde vakler.
82:6Jeg har sagt: I er guder,
og I er alle den Højestes sønner.
82:7Men I skal dø som menneske,
og som en af fyrsterne skal I falde.«

Afsluttende bøn

82:8Rejs dig, Gud, hold dom over jorden,
for du har alle folkene til ejendom.
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017