Den Frie Bibel

Salme 82

Overskrift

82:1Salme af Asaf.

Indledning

Gud står i det guddommelige råd,[a]Udtrykket: baʕᵃdat-ʔēl er omdiskuteret. Ordret kan det oversættes: »guds forsamling/menighed«, idet der er anvendt det korte ʔēl (»gud«), der ofte bruges om fremmede guder og afguder. Der er formodentlig tænkt på det himmelske råd hos Gud.
midt iblandt guder[1]Her er formodentlig tænkt på jordiske dommere. Andre tænker dog på det himmelske råd. vil han holde dom:

Guds domstale[b]Man kan overveje, om hele stykket v.2-7 er Guds tale, eller om især v.5 er en andens anklagende indlæg eller salmistens klage. Selv om der veksles fra 2. til 3. person, synes det dog stadig at være Gud der taler. Men det vurderes forskelligt.

82:2»Hvor længe vil I dømme uretfærdigt
og løfte de ugudeliges ansigter?[2]Det er: Begunstige og tage parti for de ugudelige, favorisere dem. Sela[c]Betydningen af dette musikudtryk, der forekommer i 39 salmer, er ukendt. Det angiver muligvis et mellemspil. Andre forslag er: gentagelse, doxologi, højere toneleje, stilhed for tilbedelse o.a.
82:3Skaf den ringe og den faderløse ret,
hjælp den hjælpeløse og den arme til retfærdighed,
82:4red den ringe og den fattige,
udfri af de ugudeliges hånd!
82:5De vidste ikke og forstod ikke,
de vandrer omkring i mørke,
alle jordens grundvolde vakler.
82:6Jeg har sagt: I er guder,
og I er alle den Højestes sønner.
82:7Men I skal dø som menneske,
og som en af fyrsterne skal I falde.«

Afsluttende bøn

82:8Rejs dig, Gud, hold dom over jorden,
for du har alle folkene til ejendom.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 17.07.2017