Den Frie Bibel

Salme 117

Lovpris HERREN

117:1Lovpris HERREN, alle folk!
Pris ham, alle folkeslag!
117:2For hans nåde° mod os har været mægtig,
og HERRENS troskab varer til evig tid.
Halleluja!
          

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Litterært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017