Den Frie Bibel

Salme 117[1]

Septuginta, der følges af en del oversættere, har det »halleluja«, der i den masoretiske tekst står som afslutning på Sl 116, som indledning til Sl 117.

Lovpris

117:1Lovpris , alle folk![2]Kan også oversættes: »hedninger«, men det er næppe meningen her.
Pris ham, alle folkeslag!
117:2For hans nåde[3]Tidligere oversat: »miskundhed«, nu oftest: »godhed/trofasthed«. mod os har været mægtig,
og troskab[4]Kan også oversættes: »sandhed«. varer til evig tid.
Halleluja![5]Septuginta, der følges af en del oversættere, har dette »halleluja« som indledning til Sl 118.

Status for dette kapitel

Modenhed: Færdig
Oversættelse: Jørgen Bækgaard Thomsen
Literært tjek: Trine Tøndering
Eksegetisk bearbejdning: Nicolai Winther-Nielsen
Dato for denne version: 14.07.2017